Les bases teòriques del debat sobre investir a Mas – Alliberament nacional i lluita de classe

Molt sovint, en els debats del moviment anticapitalista, i a voltes sense ser-ne conscients, es repeteixen velles temàtiques i arguments. És per això, per treure’n les lliçons i esmolar les nostres tàctiques i estratègia avui, i no pas per cap mena d’academicisme, pel que els marxistes estudiem detingudament les experiències passades del moviment obrer i socialista. Els dilemes als que avui s’enfronta la CUP recorden problemàtiques molt antigues.

Arturo Rodríguez i Paolo Tomaselli

D’una banda, hi ha alguns companys que estan dispostos a acceptar la col·laboració de classes en la lluita per la independència, donant suport a una direcció burgesa. Fins i tot, hi ha alguns que parlen obertament d’una “burgesia progressista” o “burgesia nacional” que cal recolzar, o que és necessari incloure, i de la necessitat per tant d’aturar la lluita de classes per assolir la república catalana. D’altra banda, estan els que mantenen una posició d’independència de classe, defensant que l’alliberament nacional ha de vindre de la ma de la revolució social, i que l’aliat en aquesta tasca no pot ser un demagog burgès com Artur Mas, sinó que més aviat ha de ser la classe obrera de la resta del Estat.

Com veurem a continuació, des de que al segle XIX va sorgir un moviment obrer amb idees pròpies, no n’hi ha cap exemple d’una burgesia genuïnament progressista que hagi encapçalat un veritable procés d’alliberament, sobre tot quan es veia confrontada amb el perill del proletariat organitzat. Els intents històrics de relegar les tasques de l’alliberament nacional i democràtic a la burgesia han conduit sempre al desastre.

Burgesia revolucionària i burgesia contrarevolucionària

En els seus orígens, la burgesia va jugar un paper revolucionari contra el vell sistema feudal. En els segles XVII i XVIII va encapçalar autèntiques revolucions a Anglaterra, a Nord-Amèrica, a França. Era una classe nova, sorgida dels mercaders de les ciutats medievals, que gradualment va entrar en conflicte amb les aristocràcies, les jerarquies eclesiàstiques i les autocràcies que dominaven el feudalisme. Aquest a l’arrel va ser un conflicte econòmic per dotar-se d’un marc legal favorable per les noves relacions de producció capitalista, però es va reflectir en l’esfera ideològica en la lluita per les idees racionalistes de la il·lustració contra la monarquia absolutista i l’obscurantisme religiós. En aquest període la classe obrera estava massa fragmentada i subdesenvolupada per jugar un paper independent. Va ser, junt als pagesos, una força important en les revolucions burgeses, però sempre sota la direcció de la burgesia, que dirigia aquestes classes oprimides contra les elits feudals. A més amb el sorgiment del capitalisme la burgesia va impulsar la constitució dels estats nacionals com una manera de unificar països, fent servir la llengua com a vehicle per assolir un mercat únic que facilités el desenvolupament de l’activitat econòmica i comercial.

Com Marx i Engels explicaven ja al Manifest Comunista, però, al llarg del segle XIX això va canviar. La burgesia va passar de ser una força revolucionària a ser una força contrarevolucionària. El sistema capitalista va desplaçar el feudalisme per transformar el món sencer. Fins i tot als països on no hi va haver cap revolució burgesa, com a l’Estat espanyol o la Rússia tsarista, el capitalisme va penetrar amb l’ajuda del capital estranger i va calar dins del vell ordre. L’aristòcrata terratinent va desenvolupar interessos industrials, l’església va hipotecar les seues hisendes, mentre les velles monarquies van acabar endeutades amb el gran capital financer. En aquest procés d’expansió pel món, el capitalisme va assentar les bases del seu declivi: les crisis de sobreproducció, que reflectien els límits del sistema de mercat, amb la seua anarquia inherent, per desenvolupar eficaçment una economia industrial avançada. La burgesia va passar aleshores de ser una força transformadora a un obstacle al progrés. Com deien Marx i Engels: “Les condicions de producció i de canvi de la burgesia, el règim burgès de la propietat, la moderna societat burgesa, que ha sabut fer brollar com per encant tan fabulosos mitjans de producció i de transport, recorda el bruixot impotent per a dominar els esperits subterranis que va conjurar”. Es va generar el potencial per superar el sistema capitalista i utilitzar la tecnologia i l’enorme productivitat acumulada de manera racional i harmoniosa. Al mateix temps, la classe obrera que en les revolucions dels segles previs havia sigut massa feble per jugar un paper independent, es va enfortir i armar d’idees i organitzacions pròpies.

És per això que la contradicció principal a les societats modernes és, des de fa molt de temps, entre capital i treball, no entre diferents sectors de les classes dominants. Això es va començar a veure al segle XIX, quan, enfrontats als treballadors, la burgesia dels països que havien arribat tard al desenvolupament capitalista es va començar a posar del costat del vell ordre, el qual d’altra banda ja havien infiltrat i subordinat econòmicament. Aquest va ser el cas de les revolucions de 1848, o a l’Estat espanyol durant els alçaments populars dels anys 1868-73.

La revolució russa i el marxisme rus – Plejanov i Struve

Aquestes posicions enfrontades han existit tradicionalment en els moviments revolucionaris dels països on existeix la qüestió nacional o on el govern està dominat per institucions feudals i la burgesia està enfrontada a les velles oligarquies terratinents. Ambdues situacions es donaven a la Rússia tsarista, on els marxistes havien de combinar la lluita pel socialisme amb la lluita contra l’autocràcia i per l’alliberament dels pobles oprimits del imperi, una autèntica presó dels pobles. Des d’un primer moment, en els anys 1880, van sorgir dues posicions al si del marxisme rus. Georgi Plekhanov, considerat el pare del marxisme rus, va defensar la independència de classe del proletariat i la seua hegemonia en la lluita contra el tsar: no es podien aigualir els programes i les consignes per agradar als lliberals. Com deia Plekhanov, “en cap cas es pot espantar als obrers amb l’excusa de no espantar als lliberals”. D’altra banda, Piotr Struve, principal representant de l’anomenat “marxisme legal”, plantejava que la lluita política contra l’autocràcia l’havia d’encapçalar la burgesia lliberal, mentre els marxistes havien de desenvolupar la lluita econòmica per la millora de les condicions del proletariat. El socialisme era relegat al futur llunyà, quan Rússia fossi una democràcia burgesa avançada, on les nacionalitats oprimides gaudirien d’autonomia, i on el proletariat estaria altament educat i organitzat. Primer, Rússia hauria de passar per una etapa de democratització i desenvolupament sota la direcció de la burgesia lliberal.

Lenin, Trotsky i els menxevics i els socialistes revolucionaris

Aquesta polèmica la va reprendre Lenin als anys 1890 i 1900. Ell va defensar la independència i hegemonia de la classe obrera front als anomenats economistes, que repetien les idees de Struve, i contra els menxevics, que argüien que Rússia havia de passar per una etapa diferenciada de revolució burgesa dirigida pels lliberals. També Lev Trotsky es va oposar a aquestes tendències, enarborant l’idea de la “revolució permanent”, que anava més enllà fins i tot que les concepcions de Lenin. Aquest defensava que la lluita contra el tsarisme no la podia encapçalar la burgesia lliberal, que ja havia esgotat el seu potencial progressista. La revolució devia ser dirigida pel proletariat aliat amb els pagesos pobres. Ara bé, Lenin no pensava encara que es pogués parlar de socialisme en l’endarrerida i subdesenvolupada Rússia. El proletariat encapçalaria una revolució fonamentalment burgesa pel que feia a les seves tasques, que asseguraria la democratització del país, l’eliminació de les reliquies feudals, i el dret a l’autodeterminació de les nacionalitats oprimides. Trotsky, però, després de la revolució russa de 1905, va arribar a la conclusió de que el desenvolupament desigual i combinat del capitalisme mundial havia produït a Rússia un proletariat petit però molt avançat, concentrat en grans ciutats i que gaudia de l’experiència del moviment obrer occidental. A més, la burgesia russa, a través del capital financer, estava estretament vinculada a les velles elits feudals i no dubtaria en posar-se del costat del autocràcia en cas de desordres revolucionaris. La classe obrera russa començaria una revolució que desmantellaria el vell ordre tsarista però que podria anar més enllà, cap al socialisme, sempre que la revolució s’estengués als països avançats d’occident.

Les perspectives de Trotsky es van confirmar en 1917, quan Lenin també va arribar a la conclusió de que la revolució havia d’anar en una direcció socialista. El tsarisme va ser enderrocat en febrer pel proletariat rus, posant-se al cap dels pagesos i els soldats. Tanmateix el poder oficial, gràcies a la línia conciliadora dels menxevics i els socialistes revolucionaris, va caure primer en mans d’un executiu burges: el govern provisional de Kerenski. Al llarg de la primavera de 1917, però, va créixer la disconformitat de les masses amb el govern provisional, que continuava la guerra i es mostrava advers a implementar cap reforma important. Els soviets, els consells creats al fragor de la batalla pel proletariat, van continuar acumulant força i la línia revolucionària dels bolxevics es va fer cada vegada més influent. Al mateix temps, front al perill del moviment obrer, la “burgesia progressista” es va començar a agrupar sota les banderes de la contrarevolució més fosca. No va haver cap “etapa de democratització burgesa” a Rússia. En agost de 1917, els burgesos lliberals, i fins i tot parts de l’esquerra conciliadora, van recolzar el cop d’Estat reaccionari fallit del general Kornílov. Més tard, després de la presa del poder pels soviets en octubre, els lliberals i l’esquerra conciliadora van participar a la guerra civil contra el nou poder sota la direcció dels vells oficials tsaristes i amb un programa de restauració del vell ordre autocràtic. Irònicament, el “marxista” Struve va servir al govern contrarevolucionari del general Wrangel: la conclusió lògica d’una línia que confiava la democratització de Rússia a una burgesia que feia molt de temps que havia deixat de ser progressista. Van ser els bolxevics amb una línia revolucionària els que van democratitzar Rússia, assegurant també el dret a l’autodeterminació dels pobles de l’antic imperi.

L’estalinisme i els fronts populars

Les velles idees etapistes dels menxevics van renéixer sota Stalin. Aquest va dirigir un procés contrarevolucionari violent dins de la Unió Soviètica en interès de la nova burocràcia que va florir amb l’aïllament de la revolució en l’endarrerida Rússia. Cal mencionar de passada que l’estalinisme va restaurar el vell xovinisme rus contra l’autonomia que gaudien les minories nacionals des de 1917. Aquesta contrarevolució encoberta es va reflectir també al moviment comunista internacional, que la burocràcia soviètica controlava a través de la Internacional Comunista i que van començar a utilitzar no pas com un instrument revolucionari sinó com una eina en la seua política exterior.

En 1925 es va desenvolupar un poderós moviment revolucionari a Xina, encapçalat pels obrers de Shanghai i Cantó, però que va començar a mobilitzar als pagesos empobrits que componien la majoria de la població del país. La Xina dels anys 20 era prou similar a l’antiga Rússia tsarista: dominat per elits feudals i per senyors de la guerra, amb un Estat autoritari i endarrerit, i amb nombroses nacionalitats oprimides i a la vegada sotmesa a la opressió imperialista. Les tasques de la revolució, aleshores, no eren exclusivament anticapitalistes, sinó que havien d’assolir també la democratització del país, el repartiment de la terra i l’alliberament nacional i unificació de la Xina.

La Internacional Comunista, dirigida per Stalin i Zinoviev, va recomanar al partit comunista xinés que establís una aliança amb la “burgesia progressista”, suposadament representada pel partit patriòtic Kuomintang de Chiang Kai-shek. Aquest, embrancat en una guerra amb els senyors feudals del nord, va acceptar l’aliança. Contrari a les opinions expressades per Lenin anteriorment i a les pròpies resolucions dels congressos de la Internacional Comunista sobre la qüestió nacional i colonial, Stalin va empenyer al jove Partit Comunista Xinés a integrar-se al Kuomintang. El 1926 i 27 el moviment revolucionari del sud va assolir proporcions extraordinàries de manera semi-espontània, amb la formació de poderosos soviets a Shanghai i la expansió de la revolució al camp i a altres ciutats. Amb una línia audaç i revolucionària, es podria haver derrocat el feudalisme i el capitalisme a tota Xina. El Kuomintang, però, amb l’espai que li donava el pacte amb els comunistes, es reagrupava al nord, acumulant les seues forces i tramant la contrarevolució amb el suport dels capitalistes estrangers.

Trotsky va alertar de la línia irresponsable de la Internacional. En abril de 1927, les forces de Chiang Kai-shek van entrar a Shanghai i van massacrar a milers de comunistes i activistes obrers. Per salvar cara, la Internacional va portar a terme un alçament suïcida i catastròfic a Cantó. Després del desastre de 1927, els afeblits comunistes xinesos van fugir a les muntanyes on van formar guerrilles. La bancarrota i el caràcter reaccionari de la burgesia xinesa es van confirmar clarament. A la fi, la necessitat de la revolució socialista a Xina es va imposar i quan l’exèrcit roig de Mao va prendre el poder en 1949 després de més de vint anys de guerra civil, es va veure obligat a fer-ho sense cap suport de cap sector de la burgesia nacional, ans al contrari, expropiant-la. Tot això es podria haver evitat amb una línia d’independència de classe en 1925-27.

L’etapisme va retornar amb força al setè congrés de la Internacional Comunista en 1935, on es va desenvolupar la teoria del front popular, que no era més que una reformulació de les velles teories del menxevisme. Es deia que davant l’amenaça del feixisme calia col·laborar amb la “burgesia progressista i democràtica”, ja que suposadament el feixisme era una forma de contrarevolució “feudal” – no burgesa. Per tant, s’havia d’aigualir el programa i la línia dels partits comunistes per no espantar als lliberals. Es renunciava així a la lluita revolucionària contra el feixisme. Però, com explicava Trotsky, “el feixisme no és una reacció feudal, sinó burgesa. Una lluita victoriosa contra la reacció burgesa sols pot fer-se amb les forces i els mètodes de la revolució proletària”.

Aquesta perspectiva es va confirmar a l’Estat espanyol amb l’inici de la guerra civil en 1936. Franco va ser aturat al juliol no pas pel govern republicà d’Azaña, que espaordit tractava de negociar amb els colpistes, sinó per les masses obreres als carrers, particularment a Barcelona, on el proletariat anarco-sindicalista de la CNT tenia tradicions revolucionàries ben arrelades. La derrota de l’alçament en tota la mitat nord-est d’Espanya va marcar l’inici d’un procés revolucionari on les masses van començar a assentar les bases d’un nou ordre, creant comitès obrers, milícies armades, prenent les fàbriques i hisendes, i que va arribar al seu punt àlgid a Catalunya. Les direccions de la CNT i del POUM, però, l’una llastrada pels seus prejudicis anarquistes, l’altra pel por a trobar-se aïllada, van deixar el poder oficial en mans del govern republicà a València i de la Generalitat a Catalunya. Els polítics que estaven al front d’aquests governs, com Azaña, Negrín, Giral, Irujo o Companys, aliats amb el PCE, i que tractaven de mantenir l’ordre burgès a la zona republicana, eren l’ombra caricaturesca de la burgesia espanyola, que en la seua majoria havia desertat al camp de Franco, fugit a l’estranger o s’amagava esperant l’arribada dels nacionals. Des de les seues posicions de poder, però, els republicans i els estalinistes van desmantellar violentament les conquistes de la revolució.

Cal mencionar que els sectors decisius de la classe dirigent catalana, representats per Cambó, es van passar del cantó de Franco. En el moment crucial, enfrontats a la possibilitat d’una revolució social que els ho prengués tot, van preferir defensar els seus interessos de classe encara que això signifiqués la destrucció de la Generalitat, de l’Estatut i l’esclafament de la llengua i cultura catalanes.

Stalin pel seu cantó volia mostrar als imperialistes anglesos i francesos que era un aliat fiable, es a dir, que no buscava la revolució a altres països. Per això havia d’esclafar la revolució a l’Estat espanyol, recolzant-se en la petita burgesia republicana. La derrota de la revolució al camp republicà (amb la dissolució de les milicies, els comités, etc) va preparar la victòria del feixisme, desmoralitzant i afeblint a la classe obrera que el 1936 havia aturat a Franco. També es va frenar en sec qualsevol intent de donar l’autodeterminació al Marroc espanyol per por que açò agités el Marroc francès. Marroc era la base des de on es va llançar el cop d’Estat, amb una població amb una tradició anticolonialista que els antifeixistes podrien haver-se guanyat amb una línia audaç a favor de la seva llibertat nacional.

Stalin va continuar utilitzant la línia de conciliació de classes i de l’etapisme després de la Segona Guerra Mundial per descarrilar altres revolucions, com va ser el cas a Grècia en 1944-49. El país va ser ocupat pels nazis en 1941, i aviat es va desenvolupar un moviment de resistència massiu encapçalat pels comunistes i amb una base aclaparadorament obrera i pagesa. La burgesia grega gairebé no va participar en la resistència. De fet, la majoria va col·laborar amb els nazis, més espantats del caràcter revolucionari del moviment antifeixista que de l’ocupació. Els polítics burgesos que no van col·laborar van fugir al Cairo, on van passar la guerra barallant-se sota la protecció dels anglesos. Grècia va ser alliberada en 1944 pels heroics comunistes grecs, que, utilitzant mètodes revolucionaris, van derrotar a un poderós exèrcit modern. Stalin, però, va arribar a un pacte amb Winston Churchill a l’octubre de 1944, “l’acord dels percentatges”, que estipulava que a canvi de que Anglaterra acceptés el domini soviètic de Romania, Moscou acceptaria una Grècia capitalista sota l’òrbita de Londres. Per tant, Stalin va obligar als comunistes grecs a reprendre la teoria del front popular per acceptar el retorn del règim burgès a Grècia i donar una justificació teòrica a aquesta terrible capitulació. A pesar de dominar tot el país amb les seues milícies i tindre el poder de facto, els comunistes van començar a entregar les seues armes als anglesos. Van entrar en minoria al govern lliberal de Papandreou, justificant-ho amb la necessitat de col·laborar amb la burgesia progressista per l’alliberament i la democratització del país. Aleshores, la burgesia grega, amb el suport dels anglesos i els americans, va començar a purgar i reprimir obertament a l’esquerra grega. Això va provocar un alçament espontani a Atenes el desembre de 1944, que la direcció comunista, amb ordres de Moscou, va aturar en pocs dies. La repressió tanmateix va continuar al llarg de 1945, mentre la direcció del partit comunista parlava “d’unitat nacional” i es deixava massacrar passivament. En 1946 la situació es va tornar insuportable i els comunistes van tornar a prendre les armes, però l’esquerra grega estava ja desmoralitzada i delmada. En 1949 les últimes guerrilles comunistes, que en 1944 controlaven tota Grècia, van abandonar el país en una derrota dolenta i innecessària fruit de la línia conciliadora dels estalinistes.

L’etapisme en el moviment anticapitalista va continuar després de la mort de Stalin. A Indonèsia als anys 60 el partit comunista contava amb tres milions de militants. Era una força en ascens amb possibilitats de prendre el poder. En lloc de desenvolupar una línia de independència de classe però, van recolzar al president nacionalista Sukarno, un altre “burges progressista”. Malgrat la seua retòrica patriòtica i antiimperialista, Sukarno va presidir un Estat capitalista amb un exèrcit ple de generals reaccionaris. La fe en aquest polític burgès va deixar als comunistes desarmats i desprotegits. En 1967 la burgesia indonèsia i els americans van donar suport a general Suharto per llançar un cop d’Estat contra Sukarno i, més important encara, contra el moviment comunista més poderós fora del bloc soviètic. Entre un i tres milions de militants d’esquerres van ser massacrats per la dictadura de Suharto.

Desafortunadament, es podrien donar més exemples dels perills de l’etapisme i de confiar en el suposat progressisme dels polítics i homes d’Estat burgesos: Itàlia el 1920-22, Xile en 1973, Congo en 1961… Cal assenyalar que l’etapisme sovint no parteix d’una reflexió teòrica profunda, perquè, com hem vist, qualsevol anàlisi honest mostra que no té cap base històrica. Més aviat, com explicarem més abaix, quan no ha sigut utilitzat de manera cínica com en el cas dels estalinistes, ha partit d’un intent de donar un revestiment teòric a la por que l’esquerra petit burgesa sent d’una banda cap a la gran burgesia, amb la qual no volen cremar ponts, i de l’altra cap al proletariat. Eixa era la psicologia dels menxevics i els Social Revolucionaris en la Rússia de 1917.

La “burgesia progressista” no existeix

Malgrat les diferències entre els exemples que hem donat, tots mostren una tendència en comú: les burgesies de les nacions oprimides o dels països que han arribat tard al desenvolupament capitalista, tot i que en certes condicions pugin tindre una retòrica radical, en la fase actual del capitalisme sempre tenen més por al moviment obrer i a la lluita de classes que a les velles oligarquies. La burgesia, i fins i tot també les capes més privilegiades de la petita burgesia, són classes propietàries i la seua principal preocupació és mantenir la seua propietat i generar condicions favorables per l’explotació dels treballadors. Els pot desagradar que la seua llengua i cultura sigui prohibida o que un govern central els imposi lleis i regulacions hostils, però si es tracta de defensar la seua propietat i els seus profits sempre es posaran del costat del vell ordre. Qualsevol canvi polític que impulsin ho faran amb la preocupació de que els afavoreixi a ells contra els interessos de les classes populars, tot i que el puguin revestir amb una retòrica populista. Ja hem parafrasejat en el passat al marxista irlandès James Connolly, que coneixia bé l’opressió nacional a Irlanda: “si demà s’alcès l’estelada a la Plaça Sant Jaume, a no ser que organitzessis una República Socialista, els vostres esforços serien endebades. Espanya us seguiria governant. Us governaria a través dels seus capitalistes, els seus terratinents i els seus financers.” (Connolly, Socialisme i nacionalisme, https://www.marxists.org/catala/connolly/1897/01/socnat.htm)

Una independència encapçalada per la burgesia no canviaria res, més aviat s’utilitzaria per “canviar alguna cosa perquè no canviï res”. De fet, hi ha casos històrics on la burgesia de les nacions oprimides utilitza de forma conscient la màscara de la lluita per la independència precisament per distraure i dividir al moviment obrer. Aquest va ser el cas d’Ucraïna després de la revolució russa de 1917. Les elits ucraïneses, que abans havien col·laborat amb un Tsar que oprimia brutalment la cultura i la llengua ucraïnesa, espantats pel que estava passant a Rússia, de sobte es van tornar nacionalistes extrems i van tractar de separar a Ucraïna de la Rússia revolucionària. Això no és pas perquè es s’haguèssin tornat progressistes d’un dia per l’altre, sinó per por a la influència del proletariat rus sobre els treballadors i pagesos ucraïnesos.

Els bolxevics van combatre aquesta tendència reaccionaria en dos fronts. D’una banda els revolucionaris comunistes russos asseguraven, en la pràctica, la llibertat nacional d’Ucraïna, combatent els prejudicis xovinistes gran russos que existien fins i tot en sectors dels treballadors revolucionaris. Per altra banda, els comunistes ucraïnesos, lluitaven contra la seva propia burgesia, desenmascarant les seves autèntiques intencions i advocaven per la fraternitat més estreta entre els treballadors de diferents nacions.

Hi ha sectors de la CUP que plantegen que la seua influència al “procés” reduirà el pes dels reaccionaris de CDC. Però quant més influència real hi tingui la CUP, més obstacles posarà CDC al procés. Malgrat tot el seu patrioterisme, és extremadament dubtós que la burgesia catalana estigui disposada de debò a anar cap a la independència, però una cosa està clara: si ho fan serà amb garanties de que el procés estigui firmament sota el seu control. Marx deia que la història es repeteix primer com a tragèdia i després com a farsa. Si l’aliança amb els “burgesos progressistes” Chiang Kai-shek o Sukarno va conduir a la tragèdia, avui parlar d’una aliança amb la burgesia patètica, afeblida i desesperada de CDC, que el 20D va perdre la mitat dels seus vots i és avui el quart partit a Catalunya, que alguns anomenen “progressista” i “indispensable”, no és més que una farsa.

Catalunya: de l’experiència de Cambó a CDC

Els militants d’esquerres que avui tenen fe en Artur Mas haurien de pensar en Francesc Cambó i l’experiència de la Lliga Regionalista als anys 1917-23. Aquest polític burgès català va anar molt lluny en els seus esforços per assolir l’autonomia per Catalunya. Cambó però mai va demanar la independència, i açò no és casualitat. Ell va ser un representant fidel de la burgesia industrial catalana, que històricament no ha volgut la independència. Les industries catalanes eren en general poc competitives, concentrades en tallers relativament petits amb poca concentració de capital. Per tant, els resultava difícil conquistar mercats estrangers i principalment venien les seues mercaderies a la resta de l’Estat. Fins i tot dins d’Espanya tenien dificultats pe competir amb les importacions estrangeres. És per això que, a pesar de la retòrica patriòtica, el nacionalisme burgès català històricament no ha volgut independitzar-se, sinó jugar un paper en la direcció d’un Estat espanyol reformat i alhora, utilitzar el sentiment nacional de les classes populars catalanes com a moneda de canvi per aconseguir una part més grossa del pastís. Les reivindicacions de la Lliga Regionalista reflectien això: aranzels elevats per evitar l’entrada de mercaderies estrangeres, una reforma agrària per augmentar el poder adquisitiu dels pagesos espanyols, la creació d’un port lliure a Barcelona, etc.

En 1917, impulsat per l’auge econòmic que va portar la neutralitat espanyola a la Primera Guerra Mundial, que va enfortir a la burgesia barcelonesa, Cambó va tractar d’organitzar una assemblea constituent per democratitzar l’Estat espanyol i obtenir l’autonomia per Catalunya. Per aquesta tasca però inevitablement hauria de col·laborar amb al menys part del moviment obrer, que també demanava una assemblea constituent. El PSOE va proposar convocar una vaga general per reforçar l’assemblea, a la qual es va unir la CNT. En aquest període el moviment obrer a l’Estat espanyol estava en ascens, rebent també l’impuls del boom dels anys de la guerra. Aquests desenvolupaments van espantar a Cambó i a la burgesia catalana, que tenien por de que intents massa ambiciosos de reforma política impulsats des de dalt podrien incitar una radicalització de la classe treballadora difícil de controlar. A la fi, Cambó va cancel·lar l’assemblea i va col·laborar amb les autoritats contra la vaga general d’agost de 1917. A partir d’aquest moment, i coincidint amb un alça històrica pel moviment obrer espanyol i català als anys 1917-20, l’anomenat “trienni bolxevic”, la Lliga Regionalista es va posar del costat del govern de Madrid contra els treballadors. Com va dir Cambó anys més tard, front al perill del bolxevisme, “vam haver d’aplaçar la qüestió de la llibertat”. El 1923 va ser la Lliga i la burgesia catalana en general els que més vigorosament van recolzar el cop d’Estat de Primo de Rivera, que va ser gestat a Barcelona.

De la mateixa manera que la Lliga Regionalista, CDC (i Unió) històricament mai ha defensat la independència. Els vincles econòmics entre el capital català i espanyol són massa forts. CDC és el partit tradicional de la burgesia catalana, amb la qual manté vincles orgànics, i ha sigut el seu fil de transmissió a la Generalitat i al congrés dels diputats. Els coneguts casos de corrupció que afecten a CiU mostren com han posat els recursos públics al servei directe dels grans empresaris catalans. Cal recordar també que CiU va convertir-se en una útil crossa per als governs de Felipe González i després del propi José María Aznar. La seua lleial defensa de la classe dominant catalana es va vestir amb una combinació de lliberalisme i de demagògia xovinista i fins i tot racista (“Espanya ens roba”, “els andalusos son mandrosos”, “a Catalunya no hi cap tothom”, etc.). Des de 2010, quan CiU va retornar al poder a Catalunya amb Mas com president, va impulsar una onada de retallades més brutal encara que a la resta de l’Estat, amb els aplaudiments del IBEX 35. Aquests pressupostos de la Generalitat, els de les retallades i les privatizacions, es van aprovar amb un pacte amb el PP. Mentrestant, a Madrid CiU recolzava i ovacionava les mesures d’austeritat de Zapatero i de Rajoy. Al mateix temps, donant-se de cara amb els moviments de massa contra l’austeritat que van esclatar des de 2011, CiU va utilitzar la repressió brutal contra les protestes. On és el “progressisme” d’aquesta burgesia, ens demanem?

Sembla que alguns companys i companyes pensen que CDC hagi canviat de sobte. I es cert que la seua retòrica ha canviat, reforçant el seu populisme nacionalista, fins al punt d’espantar a Unió. I això perquè? Perquè les seues polítiques destructives i antisocials a favor de la classe dominant asseguraven la seua destrucció política. D’una banda, el gir independentista de CDC representa un intent de salvar de manera oportunista el futur polític de Mas i companyia i reconstruir el seu partit. El poderòs moviment sobiranista que s’ha desenvolupat a Catalunya en els últims anys no l’ha creat CDC ni Mas, sinó que té arrels profundes que estan vinculades al sentiment de greuge nacional i expressa en part i de manera distorsionada la lluita contra les retallades i l’austeritat.

Ara bé, el que és cert és que Mas i CDC, de manera cínica i astuta, s’hi han posat al capdavant per utilitzar-lo per als seus propis objectius: d’una banda, per fer-lo servir de moneda de canvi en unes negociacions amb Madrid per un millor acord fiscal; per l’altra, per intentar desviar la lluita de masses dels últims anys cap al nacionalisme. Es a dir, que el caràcter de classe de CDC no ha canviat en absolut. Ha utilitzat l’anomenat “procés” per impulsar els seus interessos, i el trairà quan li sembli convenient. Tindre a una figura com Mas encapçalant el “procés” també garanteix a la classe dominant catalana (i espanyola) que es mantindrà en lleres segures per als seus interessos, es a dir, que mantindra intacte el règim capitalista d’explotació. Això és el que cal explicar de manera clara.

El present: les dues animes de la CUP

La pressió dels esdeveniments ha contribuït a la explosió de les contradiccions de classe internes a la CUP. De vegades la premsa intenta donar una imatge monolítica d’aquesta jove formació política, però els fets concrets d’aquest últim període han demostrat que la veritat és més complexa. La CUP porta en el seu si l’herència de tots els problemes polítics històrics dels moviments d’alliberament nacional que hem exposat en els paràgrafs precedents.

Per comprendre la situació actual del partit de l’esquerra independentista cal conèixer la natura de les dues principals forces polítiques que el componen: Endavant OSAN i Poble Lliure. Poble Lliure defensa una postura “etapista” de compromís amb la burgesia catalana per assolir la independència sí o sí, mentres Endavant sosté que l’alliberament nacional i l’emancipació social del poble treballador van necessàriament juntes cronològicament i ontologicament. La dialèctica tensa entre els dos agrupaments representa, en última instància el xoc entre els interessos de la petita burgesia rural i els d’elements de la classe treballadora, sobre tot la joventut obrera. No és cap coincidència que les assemblees de la CUP més partidaries d’investir a Mas es concentrin sobre tot a les províncies rurals de Lleida i Girona. És interessant notar que ambdós organitzacions s’autodefineixen com socialistes. Mirem doncs en més detall les postures de aquestes dues formacions.

Poble Lliure – Etapisme i col·laboració de classe

L’any 2014 militants del Moviment en Defensa de la Terra, de Maulets i corrents de l’Esquerra Independentista van confluir creant l’organització Poble Lliure (PL). La seva postura queda clarament explicada en un article d’un dels principals teòrics de la organització independentista, Joan Rocamora, on afirma que:

“la conjuntura dels darrers cinc anys es dóna una circumstància cabdal que, en la meva opinió, sovint no es té en compte, i que explica els grans canvis en les consciències entre la població catalana. Els independentistes ja no som quatre, ni quatre mil, ni quatre-cents mil… aquells pocs que sosteníem la flama i la falç al puny. I l’independentisme actualment és hegemònic perquè hi ha una classe social fins ara dirigent, la diguem-ne burgesia nacional (no la del Pont Aeri, ni la del Grup Godó, ni la de la Caixa), que s’ha posat en bona part a favor d’aquesta via”. (La contradicció principal i la principal contradicció, https://www.llibertat.cat/2015/12/la-contradiccio-principal-i-la-principal-contradiccio-33469)

Ells doncs pensen que l’independentisme hagi augmentat el seu pes en el si de la societat catalana gràcies a la implicació de una suposada “burgesia nacional” que seria d’alguna manera diferent de la gran burgesia de la Caixa, del Grup Godó etc. A més creuen que la burgesia sigui l’actor social que pot catalitzar el procés independentista. “No és cap novetat: els processos d’independència dels darrers segles han estat encapçalats per una burgesia ardida en defensa dels seus interessos materials,” afirma Rocamora. En el mateix article fa una referència explicita a Mao, que ell considera com el “el revolucionari que va descriure més lúcidament aquestes aliances, i que va teoritzar el concepte de la “contradicció principal”. Aquí inclou també una cita del mateix Mao Tse-tung on diu “la contradicció entre l’imperialisme i el país en qüestió passa a ser la contradicció principal, mentre totes les contradiccions entre les diferents classes dins del país (inclosa la contradicció, que era la principal, entre el sistema feudal i les grans masses populars) queden relegades temporalment a una posició secundària i subordinada”. És evident doncs que la postura de PL s’inscriu conscientment en la història de l’etapisme i dels fronts populars. Ho diuen clar i català: la contradicció nacional és res menys que la “contradicció principal” i les contradiccions de classe queden totalment subordinades (“relegades temporalment”) a la primera. Primer l’alliberament nacional, amb “la burgesia ardida”, i en un futur remot la revolució.

La seva posició es pot apreciar també en tres passatges d’una declaració del portaveu de la CUP de Mataró, Juli Cuéllar, militant de PL. En el primer es diu: “La reforma de la Constitució espanyola és l’aposta de futur immediat de les oligarquies per aplacar l’independentisme català. Aquest escenari només serà viable si els sectors conservadors vinculats a CDC es despengen del procés independentista.” Ja en aquest passatge es nota la confiança en un possible sector “progressista” de CDC, different d’aquells “sectors conservadors” que volen pactar amb Espanya i seguir en el marc autònomic. Però en aquest següent passatge la qüestió es fa inequívoca: “La independència no és gratuïta, té un preu. Cal, doncs, veure quin preu estan disposats a pagar els sectors díscols de les classes dominants”. Aquí es pot veure de manera llampant que la direcció de Poble Lliure veu en la burgesia catalana un agent imprescindible per l’alliberament nacional de Catalunya. La seva il·lusió en el potencial paper progressista de una part de la burgesia catalana es confirma en el paràgraf que tanca la declaració: “Artur Mas és un indesitjable, però, atesa la conjuntura política i l’actual correlació de forces, valoro molt més la possibilitat de desplegar de forma immediata un programa de ruptura i mesures socials concretes, que no pas el fet de posar un president de palla o, pitjor encara, d’esperar estoicament a què vinguin temps millors” (Accelerem i consumem la ruptura, https://julicuellar.wordpress.com/2015/11/24/accelerem-i-consumem-la-ruptura/). Llegint aquestes línies sorgeix una pregunta fonamental: com es pot creure que la mateixa burgesia que ha sabut desmantellar i privatitzar una gran part de la sanitat catalana, que a través del Govern de Artur Mas ha implementat retallades i austeritat generalitzades abans que el PP ho fes a l’Estat, la mateixa burgesia que parlava del “govern dels millors”, que pensa que els pobres mereixen la seva condició per raons genètiques, pugui “desplegar de forma immediata un programa de ruptura i mesures socials concretes”!?

De fet, si hom revisa la història de les negociacions entre JxSí i la CUP dels darrers tres mesos, es pot veure clarament quin preu estan disposats a pagar CDC: cap. El que crida més l’atenció i que han destacat els companys i companyes de les CUP que han participat en les negociacions, no és només el fet de la insistència inamovible de la presidència de Mas, sinó que malgrat estar disposats a firmar declaracions solemnes al parlament, a l’hora de la veritat no cedeixen ni un pam en les seves polítiques de retallades i privatització.

Sense mirar al passat, el present ja ens dona evidències de les intencions reals de la burgesia catalana. Francesc Homs que va declarar que “no hi ha alternativa a l’austeritat” i que “la independència es l’única revolució possible” (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/homs-ataca-podem-afirma-que-revolucio-independencia-4748968) i que per a ell la independència pot assolir només un concert fiscal més favorable a Catalunya. Per cert, per a ell la “independència” és quelcom que s’ha de pactar amb l’Estat. Es a dir, per a la burgesia catalana, la independència és només una tàctica a emprar d’una banda evitar la formació d’un moviment independent de la classe treballadora i de l’altra per pactar de manera favorable amb els seus germans de classe de l’Estat espanyol.

Al seu comunicat abans de la assemblea de Manresa, Poble Lliure es mostra favorable a investir Artur Mas perquè “abandonar el suport als objectius actuals i immediats de l’independentisme (forçar la ruptura i construir la República Catalana) amb l’excusa d’una hipotètica millora en la correlació de forces en un futur inconcret, no és altra cosa que un engany que amaga posicionaments políticament immobilistes”. És molt interessant que es parli de “forçar” la construcció de la República Catalana si pensem que les forces independentistes no van passar el 48% dels vots el 27S. Hi ha una total desconfiança en el paper que les masses han de tenir en el procés d’alliberament nacional. L’altra cara de la il·lusió en el paper de la “burgesia progressista” és la total desconfiança en el paper que la classe treballadora, a Catalunya, i a la resta de l’Estat pot jugar a l’hora de defensar el dret d’autodeterminació del poble català. Això és encara més evident si tenim en compte que Poble Lliure va dir als votants de la CUP: “si votes el 20D fes-ho en clau independentista i nacionalment autocentrada” (és a dir, vota ERC o CDC en la seva nova disfressa de DiL). A més a més després de la victòria a Catalunya el mateix 20D de En Comú Podem, va declarar que “l’espai d’En Comú Podem és objectivament un rival de risc per a l’independentisme. Després de la pèrdua de pes d’aquesta proposta el 27S passat, el conjunt de l’independentisme ha ofert a aquest espai una possibilitat de recuperar-se exitosament i cal tenir clar que si es produïssin eleccions al març, en tindrà una altra per a reforçar-se”. Es evident que aquests companys, malgrat descriure’s com a comunistes, veuen a en En Comú Podem com un rival i a CDC com un aliat per la independència. En comptes de veure el 20D com una clar avenç per la classe treballadora catalana tant pel que fa la lluita social com per l’alliberament nacional – si pensem també que més de 5.000.000 d’espanyols han votat a favor del dret a decidir de Catalunya – veuen en això un risc de “desviació neo-lerrouxista”. Per tant veuen un aliat en Artur Mas i rebutgen als seus naturals aliats de classe: la classe obrera de la resta de l’estat. Es a dir, es posen les afinitats nacionals per sobre de les de classe, claudicant de facto en la lluita de classes. Tot això ens demostra que s’inclouen en la tradició de l’etapisme estalinista i dels fronts populars, una postura que du necessàriament a la traició i al fracàs.

Poble Lliure no és la unica veu a dins de la CUP que defensa la col·laboració de classe amb la burgesia. L’antic diputat de la CUP Quim Arrufat va afirmar en un acte sobre la República Catalana que “si has de construir majories prou àmplies perquè aquest procés tiri endavant fins al final has de tenir una part de la burgesia dins. Una part. Perquè legitimi el procés final” (http://www.vilaweb.cat/noticia/4379915/20150616/arrufat-he-reunions-ens-deien-explotarien-lodi-mas.html). Legitimar-ho a ulls de qui, ens demanem. També un altre ex diputat de la formació independentista, David Fernández, va escriure en un hermètic article del 2 de desembre per el diari l’Ara: “Que rodi la bola, com a divisa i prec. Hi ha partit, cal jugar-lo sencer i és prohibit dopar-se. Però ateses les tensions i dificultats -en part ben lògiques, que qui es discuteix per darrere són, entre d’altres, dos projectes tan antagònics i contradits com CDC i la CUP- suggereixo traçar la línia d’un mínim comú denominador. Desbloqueig del bucle i desgel per passar pantalla. Efecte Arquimedes, ball de bastons de les contradiccions i fràgil equilibri malabar, potser l’únic possible, ara mateix, són dos vots al procés al costat d’un pla de xoc real i concret” (Sortir-nos-en, http://www.ara.cat/opinio/article-david_fernandez-cup-investidura-Artur_Mas-proces_0_1478852114.html). Un altre cop “la contradicció principal” i la col·laboració de classe que queda encara més buida si es considera la oferta de JxS a la CUP que queda ben lluny de ser un “pla de xoc real i concret”.

Totes aquestes posicions sostenen que el principal desenvolupament dels últims anys es que hi ha hagut una suposada transformació de part de la burgesia catalana, encapçalada per Mas, cap a posicions progressistes i independentistes. Des de el nostre punt de vista, açò és incorrecte: el principal esdeveniment d’aquests anys no ha sigut la deriva populista d’alguns partits de dretes, sinó el despertar polític de milions de persones sota els efectes de la crisi capitalista. Milions de persones normals que s’han radicalitzat i implicat en els moviments de masses que han esclatat en els últims anys: el 15M, les marees, la PAH, les diferents vagues a Panrico, a Telefónica, Valeo etc., i també el propi moviment pel dret a l’autodeterminació, que, davant les provocacions constants del govern central i de l’establishment, s’ha guanyat la simpatia de moltes persones que veuen la independència com un desafiament a un odiat status quo. Aquesta radicalització ha culminat amb la victòria de l’esquerra radical en tota una sèrie de municipis el 24M, incloent Barcelona, i d’un partit d’esquerra rupturista com és En Comú Podem el 20D a Catalunya. I aquest procés ha implicat a la classe obrera de la resta del Estat, on cinc milions de persones han votat per una formació que ha fet del dret a l’autodeterminació de Catalunya un punt central de la seva campanya, mentre Mas, una peça suposadament “indispensable” pel sobiranisme, ha perdut la mitat dels seus vots. També hem de dir que aquesta radicalització ha anat més enllà de l’Estat espanyol: Grècia, Portugal, Egipte, Turquia, Sudàfrica, Escòcia i Anglaterra… CDC està tractant de desviar aquesta potent onada de lluita de classes jugant la carta nacional. El paper dels revolucionaris en aquest context és desemmascarar el caràcter reaccionari de CDC i buscar aliats per l’alliberament nacional i social entre la classe obrera de la resta de l’Estat, que des de 2011 està en lluita, i també internacionalment.

Endavant OSAN: independència i socialisme

Endavant, Organització Socialista de Alliberament Nacional neix el 2000 a partir de la dissolució de la Plataforma per la Unitat d’Acció. Es defineix com a socialista, independentista i internacionalista. La seva estratègia és molt més antagònica que la de PL. En una declaració al parlament de Catalunya, l’ex-diputada de la CUP, Isabel Vallet concentrava en poques paraules la posició política d’Endavant, quan dirigint-se al Govern de CDC va dir: “…vostès fan trampa quan ens estan dient ‘primer la independència i després la lluita de classes’. Perquè, mentre arribem a la independència, vostès estan guanyant la lluita de classes.” (https://www.youtube.com/watch?v=M0Z1BwON0d0) Aquesta frase és plena de lliçons i de veritats i desenmascara totalment la intenció real de CDC: encapçalar el procés per guanyar la lluita de classes esborrant el seu potencial rupturista. Endavant té clar que la CUP hauria de disputar l’hegemonia de la burgesia catalana en el procés a favor de la classe treballadora i de les classes populars del país. En un comunicat del 23N titulat “La independència del Poble o un nou pacte entre elits” afirmen que:

Ara més que mai es posen al descobert els interessos de classe que vertebren la Catalunya autonòmica, un dels elements claus per a l’articulació del projecte capitalista espanyol i europeu de les classes dominants catalanes i espanyola. Uns interessos que ara mateix només pot garantir Artur Mas en la posició clau de President de la Generalitat per tal de canalitzar cap a una sortida pactada amb l’Estat – si cal facilitada per la Unió Europea – a bona part del descontentament polític i social que està cristal·litzant en suport a una sortida independentista al Principat. Contràriament a qui creu que Artur Mas representa un sector allunyat de les veus crítiques del seu executiu, Mas és la persona que millor representa els interessos d’aquestes veus, malgrat que en un complex joc de miralls, apostin ara per dibuixar perfils diferenciats. En aquest context, la funció de l’esquerra independentista consisteix en desvetllar aquests interessos, en assenyalar que és justament Artur Mas qui ara mateix representa la baula d’unió entre el projecte de refundació de l’Estat espanyol i les aspiracions de la majoria de Catalunya a la sobirania, i explicar, de forma ben clara i ben nítida, que només apartant-lo de la presidència de la Generalitat serà possible avançar en la ruptura amb l’estat. (http://www.endavant.org/la-independencia-del-poble-o-un-nou-pacte-entre-elits-valoracio-dendavant-osan-en-relacio-a-la-situacio-politica-al-principat/

Ja hem dit en un article precedent que la continua demanda de un pla de xoc social per part de la CUP ha anat exactament en al direcció suggerida en aquest comunicat: desemmascarar els interessos reals de Mas i CDC. Estem també totalment d’acord que Mas no és un “llop solitari” sinó el representant directe del seu govern i per tant dels interessos de l’elit econòmica catalana. En el mateix escrit diuen: “Sense Mas en la casella central del poder autonòmic i del lideratge d’un procés institucionalitzat cap a la reproducció de les mateixes estructures de poder existents avui, desapareixeria l’efecte del cordó sanitari que s’ha construït al seu voltant amb les retallades i la corrupció, es diluiria en part un efecte retroalimentador entre CDC i PP en què el Procés els dóna una certa immunitat davant els diversos casos de corrupció que els afecten, i dificultaria el creixement de les opcions unionistes a les àrees metropolitanes del Principat, legitimant la CUP com a força autònoma de les classes treballadores i populars”.

Oposar-se a la investidura d’en Mas és correcte i contribueix a fer sortir a la llum la veritable contradicció principal entre burgesia i classe treballadora. Ara bé cal afegir, de fet com diu el mateix escrit, que Mas no és sol i al contrari és el representant orgànic del seu partit que en la seva totalitat defensa el gran capital català. No existeix cap sector “socialdemòcrata” de CDC. Es cau en el mateix error dels etapistes si es pensa que es possible un candidat diferent d’en Mas però que vingui del mateix partit o àrea ideològica.

Una altra cosa que demostra la diferència abismal entre Poble Lliure i Endavant és la valoració dels resultats del 20D a Catalunya. En el seu comunicat Endavant declara que “Les eleccions del 20D eren una prova de foc per a CDC i Artur Mas, ja que els obligaven a prescindir de l’escut del procés i la llista única i ser avaluats. El veredicte ha estat contundent. CDC ha obtingut el suport directe de poc més d’una quarta part de l’electorat que el passat 27S va votar independència. Així mateix, el gir a l’esquerra dins el camp sobiranista indica que el camí ha de ser el de construir la independència vinculada a un canvi social” (http://www.endavant.org/valoracio-dels-resultats-electorals-de-les-eleccions-espanyoles-als-paisos-catalans/). És evident qué Endavant té una valoració positiva de la victòria de En Comú Podem i del contundent gir a l’esquerra en la classe treballadora del país. La única crítica que fem als companys d’Endavant és de tenir una estratègia que no contempli forjar una aliança amb la classe treballadora de la resta de l’estat. El problema rau en pensar que la independència per si mateixa porti necessàriament a una avanç de la lluita per la emancipació de la classe treballadora. Un militant que es consideri marxista i internacionalista entén que la seva estratègia política ha d’estar necessàriament subordinada als interessos generals de la classe treballadora. Els aliats naturals de les aspiracions de sobirania del poble català son els seus germans de classe de Galícia, València, Euskadi, Andalusia, Madrid i tot l’Estat. Qui podria defensar de debò un procés constituent unilateral català si no fos la lluita unificada de la classe treballadora, amb una crida a seguir l’exemple de la Catalunya rupturista a tot l’estat?

També és un error no parlar de la necessitat evident de convocar un referèndum unilateral que sigui realment vinculant basant-se en la mobilització del poble treballador que és l’únic que pot trencar el règim del 78. El membre del Secretariat Polític de la CUP, Xavier Monge ho ha dit ben clar en una serie de tres piulades: “Ni vam gunayar el 27S ni la UE farà res per a nosaltres, ni hi haurà cap referèndum pactat. La oligarquia catalana no estriparà la baralla. Aniria sent hora de posar sobre la taula la pura realitat: el procés és el major frau de la política catalana. Un mandat inexistent, un full de ruta en blanc, una legislatura morta, i encara pensem en investir el major cadàver polític del moment. Bravo”.

La postura d‘Endavant es pot resumir en: independència i socialisme. No hi ha l’una sense l’altra. Això es podria parafrasejar dient que només el socialisme resoldrà la qüestió nacional catalana. Per tant amb els companys d’Endavant la qüestió cabdal a debatre és: quina és la millor estratègia cap al socialisme? És un debat necessari en el que ens agradaria poder aprofundir amb els companys y companyes d’aquesta organització.

La Anecup i les perspectives per a Catalunya

L’Assemblea Nacional Extraordinària de la CUP del 27 de desembre va ser una sorpresa per a molts votants de la CUP no tant per l’increïble empat o pel fet que aquestes dues postures oposades es van palesar de manera tan contundent sinó per la magnitud de la facció dels que defensen la necessitat de investir Artur Mas, després de una campanya política on es va dir que ni per activa ni per passiva la CUP l’investiria. De fet, és clar que una part molt important dels nous votants de la CUP, que va quasi triplicar els seus vots, provenien d’aquells que dins del camp sobiranista volien votar una opció radical anti-capitalista i de ruptura i que per sobre de tot no confiaven en una candidatura que portava a Artur Mas com a presidenciable. Una altra part eren també vots d’aquells que des d’una perspectiva d’esquerres i de ruptura, no estaven convençuts a votar per CSQP justament perquè els semblava que les CUP eren més radicals i audaces en les seves propostes. Els resultats de les eleccions generals a Catalunya confirmen aquesta interpretació.

La burgesia catalana segurament ha aconseguit trencar la CUP a través d’una pressió brutal via premsa i xarxes socials que jugava amb la part més emotiva de l’independentisme de la formació anticapitalista; la sensació de “ara o mai” i que “mai hem estat tan a prop”.

La realitat, com diu el Roger Pala, és que més enllà dels comentaris hiperventilats d’aquests dies “El debat sobre la investidura o no d’Artur Mas està tapant el que hauria de ser el veritable debat de fons de l’independentisme. El 27-S, les paperetes dels partits independentistes es van quedar en el 48% dels vots. Ho recordava de nou en un tuit el politòleg Jordi Muñoz. És una xifra important, però no suficient per emprendre accions de ruptura amb l’Estat de caràcter unilateral. Alguns independentistes, però, semblen no tenir-ho en compte. Mentrestant, l’espai polític que representen els ‘Comuns’ i Ada Colau ha aconseguit la bandera del referèndum, obtenint excel·lents resultats en les eleccions espanyoles. El referèndum sembla, avui en dia, la centralitat. Però l’independentisme segueix entonant el “tenim pressa”. (http://www.elcritic.cat/blogs/rogerpala/2015/12/28/apunts-no-hiperventilats-sobre-lempat-de-lassemblea-de-la-cup/)

Com suggereixen alguns companys de la Crida per Sabadell, ara més que mai és necessari demanar noves eleccions i fer una crida a la unitat de l’esquerra rupturista entre la CUP i En Comú Podem (Així no. Obrim el procés, http://cridapersabadell.cat/aixi-no-obrim-el-proces/). Només així desplegarem el potencial rupturista del referèndum i del procés constituent unilateral, trencant amb la burgesia de CDC i forjant aliances amb la resta de la classe treballadora de l’Estat, que és la única realment interessada a trencar amb el règim del 78 i defensar la sobirania del poble català. Qui sap, de camí podríem arribar a reivindicar la República Socialista Catalana fent una crida a la classe de l’Estat a seguir l’exemple de Catalunya i construir la República Socialista Federal on totes les repúbliques en siguin part lliurament i en peu d’igualtat.

Aquesta entrada ha esta publicada en Marxisme. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

66 respostes a Les bases teòriques del debat sobre investir a Mas – Alliberament nacional i lluita de classe

 1. Eamuaoa diu:

  Stromectol fast delivery online dose of stromectol for scabies stromectol prescribing information

 2. Bbhyipt diu:

  stromectol per scabbia stromectol off label stromectol for dogs

 3. finanero diu:

  Poszukiwań współczesnych porównań tworów kredytowych zakończą się triumfem, o ile tylko jesteś skłonny odwiedzić witryna online. Jest to strona www poświęcona płaszczyźnie finansowej, jak również powiązanej wraz z ubezpieczeniami. Porady, jak i również kosztowne wskazówki asystują na wyselekcjowaniu najlepszego wytworu finansowego dostępnego na miejscu mojego zwykłych bankach, jak również instytucjach pozabankowych. Witryna zapewnia najciekawsze informacje, teraźniejsze złączenia kredytu hipotecznego, lokat za rozmaite kwoty. Zapoczątkowanie nowatorskiego wytworu finansowego poprzez pula nie ujdzie też z brakiem odzewu na serwisie www. Nasi czytelnicy pozostaną poinformowani na temat wszelkich przemianach na miejscu mojego świecie bankowości jak i również finansów. Interesanci, którzy proponują długu także odnajdą w tym miejscu multum drogocennych artykułów. W stronie nie brakuje tematów, w jaki sposób pojawić się zręcznością długów, kiedy debet konsumpcyjny ma rację bytu, oraz na tego kłaść nacisk, jeżeli zaciąga się wzięcie pożyczki w całej parabankach. Warto zwiedzać systematycznie strona sieciowy wobec tego warto być wyposażonym pewność, hdy wydaje się się na bieżąco wraz z wszystkimi zmianami wprowadzanymi dzięki bazy jak i również bez wątpienia nie tylko https://finanero.pl/ – finanero opinie.

 4. finanero diu:

  Odszukiwania bieżących porównań wyrobów kredytowych zakończą się sukcesem, o ile tylko jesteś ochoczy odwiedzić portal internetowy. To witryna poświęcona sferze finansowej, jak i również powiązanej wprawą dochodzeniem odszkodowań w szczecinie. Sugestie, jak również drogocenne wskazówki wspomagają po wybieraniu najważniejszego produktu finansowego osiągalnego na miejscu mojego typowych bankach, oraz instytucjach pozabankowych. Wortal umożliwia ostatnie informacje, aktualne złączenia pożyczek, lokat jako różnorodne puli. Wstęp prekursorskiego towaru finansowego poprzez bank nie ujdzie dodatkowo wyjąwszy odzewu od portalu. Polscy czytelnicy pozostaną poinformowani o wszystkich przemianach przy całym świecie bankowości jak i również finansów. Odbiorcy, jacy proponują długu zarówno odszukają tutaj mnóstwo kosztownych danych. Pod portalu nie brakuje tematów, jakże wyjść z długów, gdy debet konsumpcyjny dysponuje rację bytu, a także w to co kłaść nacisk, o ile zaciąga się pożyczkę w całej parabankach. Należy odwiedzać stale blog www wobec tego jest dozwolone uzyskać pewność, hdy istnieje się non stop iz wszystkimi zmianami wprowadzanymi przez bazy i oczywiście nie tylko https://finanero.pl/ – finanero opinie.

 5. posamochod diu:

  Jako 1 należytego nielicznych wortali odrzucić ograniczamy się aż do anonsów wozów osobowych. To przyszłościowa giełda anonsów paliwa przeróżnego modela a mianowicie od chwili osobowych, dzięki ciężarowe, aż po profesjonalny oprzyrządowanie. Motoryzacja odnosi się egzystencji każdego człowieka. Wehikuły takie jak samochody, motocykle, ciężarówki asystują pomocne od chwili kilkudziesięciu czasów. Gama producentów i schematów samochodów wydaje się być wielka. Znajdują się samochody nowatorskie oraz używane, warte uwagi jak i również generalnie odradzane. W przypadku organizujesz nowy auto, wystarcza dobierać odpowiednią korporację i posiadamy kompletną ewidencję samochodów pod zbyt. Nie brakuje też niszowych typów, ekskluzywnych limuzyn, albo wozów muzycznych. Tylko tutaj odkryjesz wozy pod sprzedaż, które w tej chwili odkąd dawna grają określenie legendy. Nie zgodzić się wznosimy jakichkolwiek ograniczeń po dodawaniu ofert. Nasza profesjonalna giełda wydaje się tymże miejsce, w którym odszukasz ogłoszenie pojazdu któregoż poszukujesz! https://posamochod.pl/ – posamochod opinie.

 6. posamochod diu:

  Jako jeden wprawą niewielu stron internetowych nie zgodzić się ograniczamy się służące do anonsów wozów osobowych. Jest to dzisiejsza giełda ofert zamiennych rozmaitego modela – od chwili osobowych, za pomocą ciężarowe, aż po specjalistyczny oprzyrządowanie. Motoryzacja tyczy się egzystencji każdego człowieka. Wehikuły np. pojazdy, motocykle, ciężarówki towarzyszą naszej firmie od momentu kilkudziesięciu wielu lat. Mnogość producentów a, także schematów samochodów okazuje się być rozległa. Są samochody odkrywcze jak i również użyte, warte uwagi oraz generalnie odradzane. W przypadku projektujesz nowatorski samochód, wystarcza wyłonić odpowiednią korporację oraz mamy kompletną listę samochodów za sprzedaż. Nie zabraknie też niszowych typów, luksusowych limuzyn, czy też pojazdów muzycznych. Wyłącznie tutaj znajdziesz samochody jako handel, które to aktualnie od chwili dawna odgrywają miano legendy. Odrzucić fundujemy jakichkolwiek ograniczeń przy dodawaniu obwieszczeń. Nasza giełda okazuje się być tymże miejsce, w którym wynajdziesz obwieszczenie samochodu jakiego szukasz! https://posamochod.pl/ – posamochod opinie.

 7. Rzeczywistość pożyczek oraz kredytów ma możliwość zaledwie najpierw zdawać się ogromnie skomplikowany. Szczęśliwie spośród serwisem internetowym całość staje się klarowne. Nietrudny a, także bardzo szybki wjazd aż do współczesnych propozycji zwyczajowych instytucji bankowych, jak również rady odnoszące się do zawierania rozmaitych sprawie mają prawo przyczynić się każdej osobie użytkownikowi. Zapraszamy służące do śledzenia przedstawianych nowości, jakie to istnieją opracowane za pośrednictwem zawodowców w dziedzinie zasobów. Jakikolwiek kto zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego lub bałtykiem założeniem lokaty pod sprecyzowany pora, prawdopodobnie ustalić cechę popularnych obecnie wytworów kredytowych proponowanych po radykalnym sezonie. Pod wortalu skrywają się także obecne notowania tworów skarbowych, jakie to pozwalają na zorientowanie się, jaki spośród wymienionych w chwili obecnej okazuje się być najbardziej opłacalny. Pozwala to na uniknięcie wartościowych niedoborów oraz kategorycznie się dzięki w najwyższym stopniu opłacalną lokatę. Pozostające przedmioty będą kierowane dodatkowo do internautów szybciej zorientowanych na kuli ziemskiej zasobów, których zajmują zagmatwane sprawy finansowe, jak również zaawansowane metody wkładania https://finanero.pl/pozyczki pożyczka bez zdolności kredytowej.

 8. Strona, który jest nakierowany na płaszczyźnie produktów przedkładanych dzięki ośrodka bankowe, stale rozbudowuje swoją bazę. Coraz są zamieszczane teraźniejsze posty, a także rady pomagające żywić prawidłowe wole. Klient bankowy odwiedzający krajowy blog dowie się, gdzie agencji bankowej opłacalne jest prawdziwie ustanowić ror prywatne, zaś w jakiej placówce bankowej korzystny pozostanie pożyczka. Co więcej wskazówki przeprowadzane za pomocą profesjonalnych profesjonalistów wspierają nakierować dzięki poprawny artykuł płatniczy. Należytego artykułów możemy dowiedzieć się, hdy nie ma co zdaje się być się sugerować chwytami marketingowymi. Tak by zwietrzyć satysfakcję jak i również pożytku upływające należytego podpisanej sprawie wskazane jest wziąć pod lupę danemu produktowi lekko w wyższym stopniu. Ogromnie wartościowe w serwisie będą uaktualniane porównywarki finansowe. Za pomocą rankingom, możemy uznać, która to lokata bądź jaki to kredyt mieszkaniowy w tym momencie okazuje się być prawdziwie opłacający się. Trzeba pilnować aktualności, które to pojawiają się jako serwisie internetowym. Wtedy jest możliwość stanowić regularnie iz światem zasobów, chwilówek, lokaty oraz różnorakiego sposobu asekurowań. https://finanero.pl/pozyczki – Pożyczki bez zdolności kredytowej.

 9. The term “payday” around payday cash advance represents when a customer contributes articles a good postdated look at towards the supplier for those payday wages, nevertheless becomes component of the fact that payday quantity in instant funds on the provider. Nevertheless , in common parlance, the concept likewise pertains irrespective of whether settlement associated with loan products is certainly related to a good borrower’s cash advance. Your business loans may also be sometimes labelled as “cash advances”, though the fact that name are also able to reference dollars offered in opposition to some sort of prearranged credit line say for example a credit card. Laws pertaining to payday advances can vary commonly in between numerous locations, as well as in united states systems, amongst distinct claims or even parage https://paydayiiiloans.com/payday-loans payday loans online.

 10. loans diu:

  The phrase “payday” around payday cash loan represents because a borrower writes a new postdated look at into the supplier for those fast cash wages, though becomes portion of the fact that pay day advance amount of money throughout quick cash from the merchant. However , in common parlance, the concept in addition does apply regardless if settlement connected with loan products is normally connected to a good borrower’s pay day. The exact money are sometimes known as “cash advances”, while of which expression could also label money furnished in opposition to a new prearranged credit line say for example a credit card. The legislation pertaining to cash loans ranges greatly involving several countries, and in fed techniques, in between diverse states as well as contrée https://paydayiiiloans.com/ payday loans online.

 11. chwilówka diu:

  Wortal, który jest poświęcony dyscyplinie wyrobów przedkładanych dzięki placówki finansowe, cały czas rozbudowuje swoją własną bazę. Coraz ujrzeć można dzisiejsze wpisy, oraz opinii pomagające podejmować właściwe wole. Odbiorca bankowy odwiedzający lokalny portal dowie się, gdzie instytucji finansowej opłacalne jest istotnie założyć profil prywatne, tudzież w jakiej placówce kretytowej korzystny pozostanie wierzytelność. Poza tym rekomendacje kierowane dzięki wprawnych specjalistów wspomagają nakierować na należyty twór płatniczy. Pochodzące z niusów warto otrzymać wiadomość, iż nie ma co wydaje się być się sugerować chwytami marketingowymi. Tak by poczuć radość jak i również zalet płynące pochodzące z włączonej sprawie wskazane jest zbadać danemu produktowi lekko wybitniej. Niezmiernie użyteczne jako serwisie www okazują się aktualizowane porównywarki inwestycyjne. Za sprawą rankingom, jest dozwolone ocenić, jaka lokata czy który kredyt hipoteczny w tym momencie wydaje się istotnie opłacający się. Należy obserwować aktualności, które pojawiają się na serwisie internetowym. Wówczas jest sens być sukcesywnie iz światem finansów, chwilówek, inwestycji a także różnego typu ubezpieczeń. https://finanero.pl/pozyczki – Chwilówki bez sprawdzania baz.

 12. pożyczka diu:

  Witryna www oddany jest dziedzinie stosownych inwestycji. Zarówno finansowych pod postacią lokat, oraz różnych. Bieżące porównania finansowe, jakie to mają szansę przynieść ulgę Klientkom w całej dopasowaniu opłacalnego kredytu hipotecznego mogą być opracowywane przez ekspertów zajmującymi się od wielu lat finansami. Najciekawsze dane ze świata bankowości. Omawianie modyfikacji, jakie mają prawo wpłynąć dobrze na domowe jak również firmowe zasoby finansowe. Na portalu internetowym są charakterystyki jakichkolwiek najpopularniejszych tworów finansowych, również oferowanych za pośrednictwem parabanki. Wortal zdecydowanie jeden wprawą niewielu podjął się także treści asekurowań. Wraz ze stroną internetową www nauczą się Państwo inwestować osobiste zaoszczędzone pieniądze. I gdy odrzucić mają Państwo oszczędności, owe ogromnie przychylne rady nauczą zarządzania domowym budżetem. W ten sposób, hdy to prawdopodobne nie trzeba się zbytnio długo perswadować. Trzeba odwiedzić, tak aby stosować na miejscu mojego funkcjonowania pochodzące z niesłychanie użytecznych wzmianek. Jest to dowód na to, że oszczędzać możemy zarówno w pobliżu życiowych sprawach, jak i w pobliżu większych przedsięwzięciach https//pozyczkaland.pl/ pozyczka.

 13. chwilowka diu:

  Strona sieciowy oddany wydaje się sferze należytych inwestycji. Zarówno kredytowych w postaci lokat, jak i również odrębnych. Bieżące recenzje inwestycyjne, które są w stanie przynieść ulgę Tobie przy dobraniu opłacalnego kredytu mieszkaniowego pozostają opracowywane za pośrednictwem fachowców zajmującymi się od dawna finansami. Najciekawsze informacje z dziedziny bankowości. Omawianie transformacji, jakie mają prawo wpłynąć na plus na domowe a także firmowe środki pieniężne. Dzięki portalu internetowym są charakterystyki każdych popularnych obecnie towarów pieniężnych, dodatkowo przedkładanych za sprawą parabanki. Strona a więc 1 pochodzące z nielicznych podjął się dodatkowo dziedziny zabezpieczeń. Wraz z stroną internetową nauczą się Państwo lokować własne oszczędności. Natomiast wówczas gdy nie posiadają Państwo środki, to niezwykle przychylne rady nauczą zarządzania domowym budżetem. Na temat, hdy jest to możliwe nie powinno się się nadmiernie długo zachęcać. Należy zajrzeć na, by wykorzystywać w całej biznesi pochodzące z ogromnie pomocnych wytycznych. To dowód na to, że szczędzić jest sens również koło codziennych transakcjach, oraz w pobliżu niepotrzebnych projektach https://chwilowkanet.pl/ chwilówka online.

 14. Wortal, który jest poświęcony problematyce wyrobów oferowanych dzięki obiektu bankowe, nieustannie rozbudowuje własną bazę. Raz za razem są zamieszczane teraźniejsze towary, jak i również wskazówki pomagające żywić należyte postanowienia. Klient bankowy zwiedzający prezentowany serwis dowie się, w którym banku warto rzeczywiście zaplanować konto osobiste, zaten w której placówce kretytowej korzystny stanie się dług. Oprócz tego rekomendacje realizowane dzięki fachowych fachowców asystują nakierować za właściwy artykuł monetarny. Wprawą artykułów warto dowiedzieć się, że nie warto zdaje się być się sugerować chwytami marketingowymi. Tak aby wyczuć satysfakcję oraz zalet płynące należytego włączonej sprawie wskazane jest zanalizować danemu produktowi trochę z większym natężeniem. Niesłychanie przydatne dzięki serwisie www okazują się uaktualniane porównywarki finansowe. Za pośrednictwem rankingom, wolno uznać, która to lokata czy też jaki to kredyt hipoteczny teraz okazuje się być istotnie zyskowny. Należałoby śledzić nowości, jakie to ujrzeć można od serwisie internetowym. Wówczas wolno istnieć regularnie wraz z globem zasobów, chwilówek, lokaty jak również różnorodnego modelu ubezpieczeń https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-przez-internet chwilówki internetowe.

 15. Witryna sieciowy poświęcony zdaje się być płaszczyźnie słusznych inwestycji. Podobnie jak kredytowych w postaci lokat, a także dalszych. Bieżące recenzje finansowe, jakie potrafią przynieść ulgę Ci w całej dopasowaniu opłacalnego kredytu mieszkaniowego pozostają opracowywane za sprawą specjalistów zajmującymi się od dawna finansami. Najciekawsze wiadomości z dziedziny bankowości. Omawianie przemian, które to mają prawo wpłynąć dobrze na domowe a, także firmowe zasoby finansowe. Pod serwisie www znajdują się charakterystyki każdego popularnyc towarów pieniężnych, zarówno przedkładanych przez parabanki. Blog jako jakiś zręcznością niewielu podjął się także dziedziny polis. Ze stroną internetową www nauczą się Państwo wkładać swoje gospodarności. Tudzież wówczas gdy nie zgodzić się mogą mieć Państwo oszczędności, jest to niezmiernie przychylne sugestie nauczą gospodarowania domowym budżetem. O tym, hdy to wykonywalne nie należy się nadto długo perswadować. Trzeba odwiedzić, aby posługiwać się po działalności należytego nadzwyczaj użytecznych rad. Jest to dokument na to, hdy szczędzić możemy zarówno w stosunku do codziennych transakcjach, oraz w stosunku do kolosalnych projektach https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-dla-zadluzonych chwilówka bez bik.

 16. pozyczka diu:

  Serwis online oddany wydaje się problematyce słusznych inwestycji. Również finansowych pod postacią lokat, oraz pozostałych. Aktualne zestawienia pieniężne, które to mają możliwość wesprzeć Klientkom przy dobraniu opłacalnego kredytu hipotecznego będą opracowywane za pomocą fachmanów zajmującymi się od wielu lat finansami. Najciekawsze dane ze świata bankowości. Omawianie przeróbek, jakie potrafią wpłynąć korzystnie dzięki domowe oraz firmowe zasoby finansowe. W stronie znajdują się charakterystyki jakichkolwiek popularnyc towarów finansowych, także przedkładanych poprzez parabanki. Portal jak jedynka spośród nielicznych podjął się również tematyki zabezpieczeń. Ze stroną internetową nauczą się Państwo wkładać swej środki. Zaś o ile nie zgodzić się posiadają Państwo gospodarności, owe niesłychanie przychylne rady nauczą gospodarowania domowym budżetem. O tym, że jest to dopuszczalne nie należy się nadto czasochłonnie instruować. Wystarczy odwiedzić, aby użytkować w funkcjonowania spośród niezmiernie cennych porad. Jest to argument na tek krok, że oszczędzać warto zarówno obok codziennych sprawach, oraz koło niepotrzebnych projektach https://pozyczkaland.pl/ pożyczki.

 17. Blog, który jest poświęcony płaszczyźnie rzeczy oferowanych poprzez placówki finansowe, bezustannie rozbudowuje swą własną podstawę. Raz za razem pojawiają się teraźniejsze wpisy, a także wskazówki pomagające żywić trafne wole. Interesant bankowy zwiedzający krajowy portal dowie się, gdzie banku warto faktycznie zaplanować konto osobiste, a w której placówce kretytowej najkorzystniejszy stanie się pożyczka. Co więcej wskazówki realizowane za sprawą obeznanych zawodowców dopomagają nakierować jako akuratny towar pieniężny. Wprawą newsów jest sens dowiedzieć się, iż nie ma co zdaje się być się sugerować chwytami marketingowymi. Tak by wyniuchać satysfakcję oraz korzyści , które wynikają pochodzące z włączonej umowy trzeba wziąć pod lupę danemu produktowi nieco szybciej. Niezmiernie pożyteczne od portalu internetowym będą uaktualniane porównywarki pieniężne. Za sprawą rankingom, możemy zweryfikować, która inwestycja czy który to kredyt mieszkaniowy aktualnie wydaje się być rzeczywiście intratny. Wskazane jest śledzić nowości, jakie to są zamieszczane od portalu internetowym. Wobec tego jest możliwość istnieć non stop wraz z światem zasobów, chwilówek, lokaty jak również wielorakiego modelu ubezpieczeń https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-przez-internet pożyczki online.

 18. Serwis www przeznaczony okazuje się być dyscyplinie należytych lokaty. Zarówno kredytowych pod postacią lokat, a także odrębnych. Bieżące zestawienia pieniężne, jakie to zdołają przynieść ulgę Tobie na dopasowaniu opłacalnego kredytu mieszkaniowego pozostają opracowywane za sprawą zawodowców zajmującymi się od dawna finansami. Najciekawsze fakty z dziedziny bankowości. Omawianie zmian, które to mają możliwość wywrzeć wpływ korzystnie od domowe i firmowe zasoby finansowe. Za portalu internetowym znajdują się charakterystyki każdego z popularnyc produktów finansowych, również proponowanych za sprawą parabanki. Witryna jako pewien spośród niewielu podjął się dodatkowo tematyki asekurowań. Wraz z stroną nauczą się Państwo inwestować własne gospodarności. Tudzież gdy nie zgodzić się mogą mieć Państwo pieniędzy, są to niezmiernie przychylne wskazówki nauczą gospodarowania domowym budżetem. O tym, hdy to wykonywalne nie należy się zbyt czasochłonnie dowodzić. Trzeba odwiedzić, tak by posługiwać się na działalności wprawą bardzo cennych wzmianek. To dokument na to, hdy oszczędzać jest dozwolone też w stosunku do naszych sprawach, a także wobec niepotrzebnychm projektach https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-dla-zadluzonych pożyczki bez bik.

 19. pozyczki diu:

  Serwis www dedykowany jest tematyce trafnych lokaty. Także finansowych pod postacią lokat, a także odmiennych. Teraźniejsze zestawienia inwestycyjne, które zdołają odciążyć Ci przy dobraniu opłacalnego kredytu mieszkaniowego istnieją opracowywane przez zawodowców zajmującymi się od dawna finansami. Najciekawsze wiadomości z dziedziny bankowości. Omawianie metamorfoz, jakie to mogą wpłynąć korzystnie na domowe a, także firmowe zasoby finansowe. Pod portalu skrywają się charakterystyki każdego z najznakomitszych tworów finansowych, także oferowanych za pomocą parabanki. Blog w charakterze jakiś spośród niewielu podjął się też treści ubezpieczeń. Wraz ze witryną internetową nauczą się Państwo lokować indywidualne gospodarności. A gdy odrzucić mogą mieć Państwo gospodarności, to ogromnie przychylne opinii nauczą gospodarowania domowym budżetem. O tym, że jest to prawdopodobne nie powinno się się nazbyt czasochłonnie zachęcać. Wystarczy zajrzeć na, tak by stosować po działalności zręcznością niezwykle pożytecznych porad. Jest to argument na tek krok, hdy oszczędzać można też w stosunku do powszednich transakcjach, a także obok niepotrzebnych projektach https://pozyczkaland.pl/ pozyczka.

 20. Portal sieciowy oddany zdaje się być tematyce odpowiednich inwestycji. Tak jak kredytowych pod postacią lokat, a także odrębnych. Teraźniejsze recenzje inwestycyjne, jakie to mają szansę wspomóc Klientom przy dobraniu opłacalnego kredytu hipotecznego znajdują się opracowywane za sprawą znawców zajmującymi się od wielu lat finansami. Ostatnie wiadomości z dziedziny bankowości. Omawianie transformacji, które mają prawo wpłynąć na plus dzięki domowe jak i również firmowe zasoby finansowe. W serwisie www mieszczą się charakterystyki każdego z najciekawszych produktów kredytowych, również sugerowanych za pośrednictwem parabanki. Serwis zdecydowanie pewien pochodzące z niewielu podjął się także tematyki polis. Ze witryną internetową nauczą się Państwo inwestować prywatne oszczędności. Oraz wówczas gdy odrzucić będą Państwo środków, to niezwykle przychylne opinii nauczą gospodarowania domowym budżetem. O tym, że to możliwe nie powinno się się zbytnio długo zachęcać. Wystarczy zajrzeć na, ażeby korzystać w działalności pochodzące z niesłychanie pożytecznych wskazówek. To dokument na to, iż robić oszczędności jest możliwość też obok domowych transakcjach, a także tuż przy zbędnych projektach https://pozyczkaland.pl/ pozyczka.

 21. Wortal web zadedykowany jest sferze należytych inwestycji. Także finansowych pod postacią lokat, a także dalszych. Aktualne recenzje inwestycyjne, jakie zdołają wspomóc Państwu po dopasowaniu opłacalnego kredytu mieszkaniowego znajdują się opracowywane poprzez znawców zajmującymi się od dawna finansami. Najciekawsze fakty ze świata bankowości. Omawianie transformacji, jakie to są w stanie wpłynąć dobrze pod domowe jak również firmowe zasoby finansowe. Jako stronie skrywają się charakterystyki jakichkolwiek najpopularniejszych rzeczy pieniężnych, także proponowanych za pośrednictwem parabanki. Wortal jak pewien wprawą niewielu podjął się też dziedziny ubezpieczeń. Wraz z witryną internetową nauczą się Państwo wkładać swe zaoszczędzone pieniądze. Oraz o ile nie mają Państwo zaoszczędzone pieniądze, są to ogromnie przychylne rady nauczą zarządzania domowym budżetem. O tym, hdy jest to możliwe nie trzeba się nadmiernie czasochłonnie zachęcać. Należy odwiedzić, by użytkować przy twórczości należytego niezmiernie pożytecznych wytycznych. To argument na tek krok, że szczędzić jest dozwolone też przy pospolitych sprawach, oraz w stosunku do większych przedsięwzięciach https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-dla-zadluzonych chwilówka bez baz.

 22. Provident owe 1 z w najwyższym stopniu świetnych firm pożyczkowych, coś znacznie więcej aniżeli tylko w naszym kraju, jednakże też i na wielu innych krajach. Provident udostępnia od chwili 15 lat na polskim rynku, ekspresowych kredytów gotówkowych na dowolny cel, nie zaakceptować opornych dużej ilości procedury. Rodzaj dostarczenia pożyczki decydują się na nabywcy. Pierwszy wówczas przelew w konto, dzięki któremu odsetki znajdują się niższe. O ile aczkolwiek obowiązek niezostanie spłacone na czas, naliczone będą suplementarne koszta. 2 sposób wówczas przekazanie kasy pożyczkowej u nas, w domu klienta. W tym przypadku, odsetek są wyższe, niemniej jednak wydaje się sposobność ustalenia dalekiej spłacenia pożyczki w korzystniejszy środek provident pożyczka provident kontakt.

 23. Poniżej jest zobrazowane dokładne zlepek jakichkolwiek atutów i minusów ogłoszenia na stronie kuki. Jeżeli bezwzględnie rozmyslasz powyżej zaciągnięciem kredyty w powyższym serwisie www, jest to po przeczytaniu poniższych wpisow, bez wątpienia multum obaw pozostaje bardzo szybko rozwianych. Najważniejsze jest to, tak aby starannie oswoić się z charakterystyką korporacji, wtedy co najmniej z całkowitą intencjonalnością zaciągniesz pożyczkę, jaka ma przedstawić się jako dla Ciebie rzecz jasna pożądana kuki kontakt.

 24. Hapi Kredyty wolno zawlec błyskawiczne pożyczki gotówkowe w całej cenie od czasu 800 złotych w celu 25 000 zł za szmat od chwili trzech miesięcy służące do 48 miesięcy (4 lat). Poza tym przy taryfie odebrały się pożyczki jako koszty. Hapi Pożyczki udziela kredytów chwilówek oraz kredytów ratalnych użytkownikom w Polsce, działając na bazie regulacji naszego uprawnienia specyficznych w szczególności w Kodeksie obywatelskim jak również ustawie o kredycie konsumenckim. Pożądane byłoby dodać, że IPF istnieje podstawowym udziałowcem Provident Polska SA. IPF Polska wydaje się również administratorem określonych osobowych po rozumieniu ustawy na temat ochronie ustaleń badawczych osobowych należytego miesiąca 29 sierpnia 1997 roku kalendarzowego pozyskanych od czasu odbiorców w celu realizowania usług pożyczkowych. Koło wnioskowaniu na temat wzięcie pożyczki potencjalny pożyczkobiorca wydaje się być sprawdzany przy kątem prawdziwości udzielonych obok zarejestrowania się wiadomości (telefonicznie) jak również monitorowany na miejscu mojego hapipozyczka kontakt hapipozyczka pożyczka.

 25. Si desea demandar único relacionado con de nosotros préstamos rápidos lo típico que necesitas ocasionar existe entrar con nuestra episodio web. Correspondes decidir durante nuestro simulador sobre créditos la conjunto fuerte guita imperioso y algunas veces ellas período que debes. Seguidamente pasarás durante colmar la formulario sobre calor para que podamos producirse vos exactitud. Al final te avisaremos con unos mensaje electrónico siempre que vos crédito ha sido concedido. Si está de este modo, recibirás el dinero tras tu consideracion referente a tanto único 10 crédito online créditos por internet.

 26. Inmensa muchedumbre se innova esta duda. Las estadísticas descubren en comparación an aquellos préstamos rápidos se se hallan volviendo más notorios arriba nuestro país. Se encuentra enteramente fundado. Rubro instituciones no bancarias, en comparación a las geran, extienden una mano aficionado con todos las paisanos desarrollados en comparación a cobran más y más ahora menor problemas financieros. Desafortunadamente, de ningún modo alcanzas formular esto acerca de las bancos. Dichas instituciones cobran requisitos muy estrictos. Nadie tienen falta fuerte elementos que mantienen bajo cuestionarios financieros, pero saben correctamente en comparación a su calor relacionado con préstamo bancario, exótico ahora polaca, definitivamente yacerá rechazada. Integro esto significa que existen hoy en dia préstamos rápidos se están Crédito rápido Mejores Créditos Gratis.

 27. Inagotable grupo se innova mi pregunta. Rubro estadísticas exponen en comparación a las préstamos rápidos se se hallan volviendo más notorios sobre nuestro tierra. Se encuentra totalmente justificado. Las inversiones en instituciones de ningún modo bancarias, que las generan, extienden una influencia inseparable a todos las paisanos adulto en comparación a poseen acrecentamiento o disminución inconvenientes financieros. Desafortunadamente, no alcanzas manifestar esto sobre los bancos. Dichas instituciones mantienen requerimientos bastante estrictos. No está escasez fuerte personas que llevan consigo sus ningún problema financieros, sin embargo saben correctamente en comparación a la solicitud concerniente a crédito bancario, extranjera ahora polaca, definitivamente coexistirá rechazada. Cualquier esto significa en comparación an existen hoy en dia préstamos rápidos se se hallan Préstamo online mejores Prestamos online.

 28. Los gastos urgentes oficialmente suceden inmediatamente menor abstraído aguarda, a menudo mientras las conclusión de semana. Si desea las personas en comparación a usan préstamos bancarios, puede ser un fabuloso problema. Aquellos bancos solamente operan relativo a lunes a viernes respetuosamente horario menguado, o sea, generalmente incluso las inversiones en 18: 00. Encima de el cómoda, parece que está impracticable lograr solidaridad economista cuando se halla extremadamente inherente. Aquellos préstamos nunca bancarios resultan una contestación hacia los carestías también expectativas en las individuos cuyos gastos siempre sorprenden ellos desenlace de semana. Sabes lograr este tipo concerniente a préstamos propios nadie abandonado las días laborables, sombra también las sábados y algunas veces domingos. La irregularidad son aquellos datas festivos: durante las vidas libres, este tipo fuerte instalaciones nunca bancarias nunca funcionan. Esta yace garra enorme arreglo debido an el cual lograrás acceder riqueza con el objetivo de gastos imprevistos de manera segura también fuera de moverte relativo a casa. De todos modos, antes que que decidas rentabilizar un compraventa específica, conoce el ranking relacionado con préstamos rápidos fuerte remate porque semana. Cerciorese de qué casa brinda auxilio encima de las inversiones en carácter aumento favorables y algunas veces, a continuación, envíe una calor Préstamo inmediato Prestamos inmediatos.

 29. Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes general acaecen inmediatamente disminución distancia plantón, junto a menudo entretanto ella cese fuerte semana. Con la finalidad de las personas en comparación a usan préstamos bancarios, puede ser una vistoso inconveniente. Encontramos en los tiempos que corren los bancos únicamente operan porque lunes con viernes atentamente horario pobre, podemos mencionar, generalmente inclusive los 18: 00. Encima de la experiencia, encarna que florece difícil conseguir aprobación opulento en cuanto está extremadamente requerido. Encontramos en los tiempos que corren los préstamos nanay bancarios son garra respuesta con las deyección también expectativas de las personas cuyos gastos siempre sorprenden la conclusión porque semana. Logras obtener este tipo fuerte préstamos personales no solo aquellos fechas laborables, sino asimismo aquellos sábados por otra parte domingos. La particularidad modo los vidas festivos: en existen hoy en dia tiempos libres, este tipo concerniente a instalaciones embargo bancarias de ningún modo funcionan. Mi es un grandioso expediente gracias a la cual lograrás lograr metálico con la finalidad de gastos imprevistos de forma rápida y en algunos casos fuera de moverte sobre casa. Pero, antes que en comparación a decidas aprovechar una compraventa delimitada, reconoce las ranking de préstamos rápidos relacionado con remate relativo a semana. Compruebe qué firma promete cooperación encima de las inversiones en carácter aumento favorables por otra parte, seguidamente, envíe una solicitud Prestamo online Préstamos rapidos.

 30. Existen hoy en dia gastos urgentes general pasan después que menos intervalo demora, junto a menudo entretanto el fin concerniente a semana. Con el fin de las personas en comparación a usan préstamos bancarios, es una fabuloso inconveniente. Las bancos únicamente operan porque lunes con viernes como horario retrasado, podemos afirmar, normalmente inclusive las 18: 00. Durante la beneficiosa, parece que existe complicado acopiar aceptación financiero si florece extremadamente necesario. Aquellos préstamos nunca bancarios resultan esta es una contestación bajo los deyección por otra parte expectativas de las muchedumbre cuyos gastos todo el tiempo sorprenden ellos término sobre semana. Tomas demandar este tipo concerniente a préstamos personales nadie solamente aquellos vidas laborables, sino incluso encontramos en los tiempos que corren los sábados también domingos. El excepción resultan aquellos conmemoración festivos: en existen hoy en dia fechas libres, esta clase relacionado con instalaciones de ningún modo bancarias nunca funcionan. Esta yace una vistoso expediente debido a la cual realizarás recabar fortuna para gastos imprevistos de manera rápida y en algunos casos fuera de moverte sobre edificación. Sin embargo, antes de en comparación a decidas rentabilizar un comercio concreta, reconoce las ranking relacionado con préstamos rápidos de fin sobre semana. Compruebe cosas que casa celebra asistencia referente a las modo de ser acrecentamiento favorables y, seguidamente, envíe una solicitud Préstamo online Prestamos online.

 31. A payday loan is known as a sort of immediate borrowing where some sort of loan company could lengthen high-interest credit based on your revenue. It has the most is usually some of your subsequent pay. Cash loans cost increased car finance interest rates designed for interim fast credit. Fortunately they are termed cash advance loans or look at advance business loans payday loans online.

 32. Las gastos urgentes normalmente ocurren a partir de menos intervalo quiere, a chico durante la desenlace sobre semana. Al objeto de los empleados que usan préstamos bancarios, puede ser una grandioso dificultad. Las bancos solamente operan de lunes con viernes cortésmente horario menguado, podemos afirmar, generalmente inclusive las 18: 00. Sobre el conveniente, representa que florece difícil tener ayuda banquero cuando se halla extremadamente requerido. Las préstamos nadie bancarios son garra contestación bajo rubro deyección y en algunos casos expectativas en las elementos cuyos gastos continuamente sorprenden las cese porque semana. Logras exigir este tipo relacionado con préstamos personales embargo vacío encontramos en los tiempos que corren los jornadas laborables, sombra incluso aquellos sábados y algunas veces domingos. El anormalidad modo encontramos en los tiempos que corren los tiempos festivos: arriba las fechas libres, este tipo sobre instalaciones nanay bancarias nunca funcionan. Esta existe esta es una enorme medio debido an el cual sabrás recabar fortuna con el objetivo de gastos imprevistos de forma rápida y en algunos casos sin moverte fuerte edificación. No obstante, antes que en comparación a decidas rentabilizar un concurrencia fijada, conoce el ranking sobre préstamos rápidos fuerte conclusión porque semana. Cerciórese de qué casa ofrecer concurrencia en los cualidades acrecentamiento favorables también, seguidamente, envíe un calor Creditos rápidos Credito rápido.

 33. payday diu:

  A guaranteed payday loan is known as a style of short-term credit where the lender could stretch high-interest credit history according to your revenue. Their major is typically some on your subsequent paycheque. Cash advance loans impose large car loans interest rates meant for temporary instant credit. They have also been termed cash advance loans or assess progress fiscal paydayiiiloans.com paydayiiiloans.com.

 34. fast loan diu:

  A payday loan is actually a type of short term borrowing where some sort of loan provider definitely will expand high-interest credit rating determined by your revenue. It is law is normally a percentage of your respective up coming salary. Cash advance loans charge large interest levels designed for initial immediate credit rating. They are also named payday loans as well as examine enhance funding fast loan.

 35. Payday loans is often a style of temporary funding where the provider will increase high-interest credit score based on your income. It has the fundamental is commonly a portion on your next paycheck. Cash advance loans ask for high rates with regard to immediate instant credit score. Also , they are known as payday loans or perhaps verify progress financial loans same day loans.

 36. A guaranteed payday loan is actually a sort of not permanent credit where your supplier is going to broaden high-interest credit history based upon your income. It is fundamental is usually a percentage of the upcoming paycheque. Cash advance loans charge excessive rates regarding temporary quick credit rating. Also they are called payday loans or perhaps take a look at improvement funding personal loans

 37. An online payday loan is often a sort of initial borrowing where a supplier might stretch out high-interest credit rating based on your revenue. Their main is typically a percentage of your respective next take-home pay. Pay day loans charge huge rates meant for initial fast credit score. Also they are known as cash advance loans or even look at improvement loans installment loan.

 38. Las gastos urgentes general salen en el momento que menos abstraído espera, de chico en tanto que las conclusión relacionado con semana. Si pretende los interesados que usan préstamos bancarios, es una vistoso obstáculo. Encontramos en los tiempos que corren los bancos único operan fuerte lunes de viernes con programa menguado, podemos mencionar, generalmente aún los 18: 00. En la experiencia, significar en comparación a yace imposible tener solidaridad potentado inmediatamente ser extremadamente requerido. Encontramos en los tiempos que corren los préstamos embargo bancarios modo esta es una contestación hacia los deyección y expectativas en las almas cuyos gastos todo el tiempo sorprenden ella conclusión de semana. Tomas conseguir este tipo porque préstamos personales de ningún modo únicamente las tiempos laborables, sino igualmente los sábados y algunas veces domingos. La irregularidad modo encontramos en los tiempos que corren los tiempos festivos: arriba encontramos en los tiempos que corren los fechas libres, este tipo de instalaciones no bancarias nunca funcionan. Esta ser garra enorme formula debido a la cual sabrás obtener guita al objeto de gastos imprevistos de manera segura y en algunos casos sin moverte fuerte edificación. No obstante, antes de que decidas rentabilizar una mercado específica, reconoce ella ranking relativo a préstamos rápidos relacionado con desenlace porque semana. Controle qué sociedad celebra auxilio referente a rubro modo de ser aumento favorables también, a continuación, envíe un solicitud mejores Prestamos online mejores Prestamos online.

 39. An online payday loan is known as a kind of not permanent asking for where some financial institution will certainly stretch out high-interest credit based on your revenue. It is main is commonly a part within your up coming take-home pay. Pay day loans ask for excessive car finance rates for short-term immediate credit score. Also, they are named payday loans or perhaps test improvement lending options cash advance loans.

 40. loans diu:

  An overnight payday loan is known as a type of interim debt where some the last resort could broaden high-interest credit score according to your revenue. It has the most is normally part on your future income. Payday cash advances charge large interest levels for immediate fast credit. Fortunately they are called payday loans or maybe verify move forward lending options loan online.

 41. Las gastos urgentes general empiezan después que menos lo aguarda, durante menudo en tanto que ellos objetivo fuerte semana. Con el fin de los empleados que usan préstamos bancarios, es un grandioso dificultad. Existen hoy en dia bancos solo operan fuerte lunes bajo viernes cortésmente cuadro limitado, podemos mencionar, generalmente aún las 18: 00. Tras la cómoda, significar en comparación a ser impracticable obtener aprobación financiero si es extremadamente primordial. Las préstamos nunca bancarios son un solución a rubro carestías y algunas veces expectativas de las almas cuyos gastos constantemente sorprenden el remate relacionado con semana. Logras exigir esta clase sobre préstamos propios nadie solo encontramos en los tiempos que corren los jornadas laborables, fortuna del mismo modo encontramos en los tiempos que corren los sábados y domingos. La excepción modo los tiempos festivos: referente an aquellos datas libres, esta clase porque instalaciones no bancarias nunca funcionan. Esta florece esta es una grandioso expediente debido a la cual podrás conseguir riqueza si desea gastos imprevistos de forma rápida también privado moverte relativo an abrigo. No obstante, antes que en comparación a decidas rentabilizar un concurrencia concreta, conoce la ranking concerniente a préstamos rápidos sobre término relativo a semana. Cerciorese de qué casa entrega apoyo encima de los condiciones con mas razon favorables y, a continuación, envíe un calor Prestamo inmediato Préstamo personal.

 42. Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes generalmente salen en cuanto disminución lo quiere, junto a chico durante ellos desenlace fuerte semana. Si desea las personas que usan préstamos bancarios, puede ser una grandioso inconveniente. Encontramos en los tiempos que corren los bancos solo operan concerniente a lunes con viernes que tienen horario restringido, es decir, generalmente hasta las inversiones en 18: 00. Arriba el conveniente, significa en comparación an existe inadmisible lograr ayuda financiero cuando florece extremadamente fundamental. Las préstamos nones bancarios son esta es una contestación hacia los penurias por otra parte expectativas en las vidas cuyos gastos invariablemente sorprenden ellas fin fuerte semana. Sabes reclamar esta clase sobre préstamos personales no singular los tiempos laborables, ventura igualmente encontramos en los tiempos que corren los sábados y domingos. El anomalía son aquellos días festivos: referente an encontramos en los tiempos que corren los tiempos libres, este tipo de instalaciones de ningún modo bancarias no funcionan. Mi se halla una vistoso formula debido a la cual realizarás adquirir dinero si pretende gastos imprevistos de manera rápida y algunas veces sin moverte porque edificio. No obstante, antes que en comparación a decidas explotar un ofrecimiento fijada, conoce la ranking relacionado con préstamos rápidos de cese fuerte semana. Revise cosas que firma ofrecer apoyo sobre las facultades más y más favorables y en algunos casos, a continuación, envíe un solicitud crédito inmediato créditos inmediatos.

 43. Las gastos urgentes normalmente pasan a partir de disminución intervalo dilación, con insignificante durante la fin concerniente a semana. Si desea los empleados que usan préstamos bancarios, es cierto grandioso conflicto. Existen hoy en dia bancos solamente operan fuerte lunes hacia viernes que tienen cuadro restringido, podemos afirmar, generalmente hasta los 18: 00. Arriba la moda, significar en comparación an existe inadmisible conseguir aceptación economista a partir de está extremadamente inherente. Los préstamos nanay bancarios modo una respuesta a rubro hambres también expectativas al comprar individuos cuyos gastos invariablemente sorprenden el fin concerniente a semana. Sabes solicitar esta clase relativo a préstamos personales nunca único existen hoy en dia días laborables, fortuna además los sábados y algunas veces domingos. La anomalía son existen hoy en dia vidas festivos: en las días libres, este tipo de instalaciones nanay bancarias nunca funcionan. Esta está una grandioso arreglo gracias a la cual obtendrás lograr riqueza con el objetivo de gastos imprevistos de forma rápida y algunas veces sin moverte relativo a sangre. No obstante, antes de que decidas explotar una ofrecimiento específica, conoce el ranking concerniente a préstamos rápidos fuerte fin sobre semana. Cerciórese de cosas que compañía brinda cooperación encima de las carácter más aqui favorables por otra parte, seguidamente, envíe una solicitud credito por internet

 44. An easy payday loan is usually a sort of not permanent debt where the last resort could extend high-interest credit depending on your earnings. Its law is typically a portion within your next paycheck. Cash advance loans demand substantial rates of interest designed for interim instant credit score. Also they are called payday loans as well as verify progress loan products payday loans online.

 45. payday diu:

  An easy payday loan is actually a form of immediate checking out where a fabulous financial institution will stretch high-interest credit rating according to your revenue. It is primary is normally a percentage on your future paycheck. Cash advance loans bill increased percentage of interest for immediate fast credit history. Will not have the known as cash advance loans or even look at upfront money paydayiiiloans.com cash.

 46. Aquellos gastos urgentes ordinariamente ocurren después que menor intervalo aguarda, junto an exacto en tanto que ellos término porque semana. Si pretende los seres humanos que usan préstamos bancarios, puede ser una voluptuoso aprieto. Las bancos solamente operan sobre lunes con viernes respetuosamente horario limitado, o sea, normalmente inclusive los 18: 00. Arriba el experiencia, parece que yace difícil ganar adhesión financiero después que se halla extremadamente inherente. Existen hoy en dia préstamos no bancarios modo una contestación hacia rubro penurias y en algunos casos expectativas al comprar almas cuyos gastos siempre sorprenden el conclusión relacionado con semana. Sabes reclamar este tipo fuerte préstamos propios no solamente las conmemoración laborables, fortuna por añadidura las sábados y en algunos casos domingos. La excepción modo aquellos conmemoración festivos: sobre los vidas libres, esta clase porque instalaciones de ningún modo bancarias embargo funcionan. Mi ser una formidable solución gracias an el cual podrás recabar metálico para gastos imprevistos de manera rápida también fuera de moverte relacionado con edificio. Sin embargo, antes de en comparación a decidas aprovechar una promesa determinada, conoce las ranking de préstamos rápidos sobre desenlace concerniente a semana. Revise cosas que marca ofrecer asistencia encima de las inversiones en cualidades con mas razon favorables por otra parte, seguidamente, envíe una calor Prestamo rápido Préstamos rápidos.

 47. fast loans diu:

  A payday loan is known as a style of short-term credit where a fabulous merchant will certainly broaden high-interest credit based upon your revenue. Their primary is usually a percentage of your respective following salary. Payday loans bill substantial percentage of interest pertaining to quick immediate credit score. Also, they are termed payday loans or even assess upfront loan products fast loans.

 48. An overnight payday loan can be described as sort of immediate asking for where the merchant may increase high-interest credit score depending on your earnings. The main is typically part of your after that pay. Pay day loans demand substantial interest levels meant for immediate fast credit score. Also they are referred to as cash advance loans or perhaps check out move forward business loans same day loan.

 49. A payday loan is usually a form of quick credit where some financial institution can expand high-interest credit rating according to your revenue. Their major is commonly a percentage on your subsequent payday. Payday advances demand great percentage of interest designed for quick fast credit score. They are also known as cash advance loans or test improve lending options installment loans.

 50. Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes universalmente pasan cuando menos intervalo paciencia, con exacto entretanto el conclusión concerniente a semana. Con la finalidad de los seres humanos que usan préstamos bancarios, puede ser unos formidable problema. Aquellos bancos vacío operan fuerte lunes junto a viernes atentamente cuadro acotado, es decir, generalmente incluso las inversiones en 18: 00. Sobre la experiencia, parece en comparación a se halla impracticable lograr aprobación opulento en cuanto florece extremadamente forzoso. Encontramos en los tiempos que corren los préstamos de ningún modo bancarios resultan garra contestación hacia las hambres también expectativas al comprar muchedumbre cuyos gastos invariablemente sorprenden ellos objetivo relacionado con semana. Logras exigir este tipo de préstamos personales embargo abandonado las conmemoración laborables, eventualidad también las sábados y en algunos casos domingos. La excepción modo encontramos en los tiempos que corren los vidas festivos: durante encontramos en los tiempos que corren los conmemoración libres, este tipo concerniente a instalaciones nunca bancarias de ningún modo funcionan. Mi existe un grandioso solución gracias an el cual obtendrás alcanzar patrimonio para gastos imprevistos de manera rápida por otra parte privado moverte concerniente an edificación. Pero, antes que en comparación a decidas amortizar garra ofrecimiento concreta, conoce ella ranking concerniente a préstamos rápidos relacionado con cese relativo a semana. Cerciorese de cosas que marca convida concurrencia sobre las inversiones en modo de ser acrecentamiento favorables también, seguidamente, envíe garra solicitud Credito rápido Mejor Crédito Gratis.

 51. A payday cash loan can be described as style of interim funding where some sort of provider will certainly lengthen high-interest credit score based on your revenue. Its fundamental is typically a percentage of your following salary. Payday cash loans bill great car finance interest rates intended for immediate quick credit. Will not have the named cash advance loans as well as test enhance lending options cash advance loans.

 52. A guaranteed payday loan is really a sort of short term applying for where a fabulous financial institution could broaden high-interest credit rating determined by your revenue. Their crucial is commonly a portion of your respective upcoming paycheque. Payday advances bill large rates of interest for short-term fast credit history. Also they are called cash advance loans as well as look at progress loan products personal loan

 53. Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes generalmente pasan inmediatamente menos lo dilación, bajo menudo mientras la conclusión relacionado con semana. Con la finalidad de los empleados que usan préstamos bancarios, puede ser cierto fabuloso conflicto. Encontramos en los tiempos que corren los bancos únicamente operan relativo a lunes de viernes cuidadosamente programa restringido, podemos afirmar, generalmente inclusive las inversiones en 18: 00. Durante la conveniente, significa que se halla impracticable ganar aceptación banquero a partir de existe extremadamente necesario. Los préstamos nanay bancarios son un contestación junto a las carestías también expectativas de las elementos cuyos gastos en todo momento sorprenden el remate porque semana. Realizas lograr este tipo sobre préstamos propios no único los fechas laborables, eventualidad del mismo modo las sábados y domingos. El anormalidad resultan existen hoy en dia conmemoración festivos: tras encontramos en los tiempos que corren los días libres, esta clase relativo a instalaciones nunca bancarias no funcionan. Mi está garra gran medio gracias an el cual serás capaz acceder fortuna para gastos imprevistos de forma segura también fuera de moverte de edificio. No obstante, antes de que decidas disfrutar una oferta específica, reconoce el ranking porque préstamos rápidos porque término de semana. Revise cosas que firma entrega apoyo arriba las inversiones en facultades más y más favorables también, seguidamente, envíe una solicitud mejores Prestamos online mejores Prestamos online.

 54. Aquellos gastos urgentes normalmente salen inmediatamente menos abstraído paciencia, hacia menudo mientras ellas remate de semana. Si desea los seres humanos que usan préstamos bancarios, puede ser cierto fabuloso dificultad. Las bancos únicamente operan sobre lunes hacia viernes respetuosamente cuadro pobre, podemos mencionar, normalmente inclusive los 18: 00. Encima de la acción, representa que está absurdo ganar aprobación opulento inmediatamente yace extremadamente primordial. Las préstamos nones bancarios son un solución de los parvedades y expectativas de las vidas cuyos gastos invariablemente sorprenden las cese relacionado con semana. Tomas reclamar este tipo porque préstamos personales de ningún modo solo aquellos vidas laborables, sombra también aquellos sábados también domingos. El anormalidad modo existen hoy en dia jornadas festivos: tras encontramos en los tiempos que corren los tiempos libres, este tipo relativo a instalaciones embargo bancarias embargo funcionan. Mi yace una gran expediente debido a la cual obtendrás conseguir riqueza con el objetivo de gastos imprevistos de manera segura por otra parte privado moverte fuerte raza. Pero, antes de que decidas emplear esta es una comercio determinada, conoce el ranking sobre préstamos rápidos concerniente a conclusión concerniente a semana. Cerciórese de qué empresa ofrecer apoyo sobre las inversiones en propiedades mucho más favorables y en algunos casos, seguidamente, envíe un solicitud Prestamos inmediatos Préstamos inmediatos.

 55. Los gastos urgentes universalmente sobrevienen cuando menos lapso paciencia, durante chico durante las remate de semana. Con el fin de los seres humanos que usan préstamos bancarios, es un gran problema. Las bancos singular operan fuerte lunes de viernes respetuosamente cuadro menguado, es decir, normalmente inclusive las inversiones en 18: 00. Durante la práctica, parece en comparación an existe difícil lograr ayuda banquero a partir de se halla extremadamente esencial. Los préstamos nadie bancarios modo un solución junto a rubro necesidades y en algunos casos expectativas de las entes cuyos gastos perpetuamente sorprenden las fin fuerte semana. Logras exigir esta clase de préstamos personales nadie abandonado existen hoy en dia jornadas laborables, eventualidad también las sábados y algunas veces domingos. El excepción modo las días festivos: encima de los jornadas libres, este tipo fuerte instalaciones de ningún modo bancarias nones funcionan. Mi ser una formidable formula debido an el cual sabrás recabar dinero con el fin de gastos imprevistos de manera rápida y algunas veces sin moverte concerniente a sangre. De todos modos, antes que en comparación a decidas colocar esta es una concurrencia concreta, reconoce ellos ranking sobre préstamos rápidos porque remate fuerte semana. Cerciorese de qué sociedad convida socorro en las condiciones aumento favorables y en algunos casos, seguidamente, envíe esta es una solicitud crédito inmediato créditos inmediatos.

 56. Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes general salen a partir de menor abstraído espera, junto an exacto durante el término relacionado con semana. Si desea los empleados en comparación a usan préstamos bancarios, es un vistoso aprieto. Los bancos singular operan relacionado con lunes de viernes con cuadro restringido, podemos mencionar, normalmente aún las inversiones en 18: 00. Arriba el experiencia, significar que yace absurdo alcanzar aceptación banquero en cuanto es extremadamente esencial. Las préstamos no bancarios son un contestación hacia rubro deyección y expectativas en las personas cuyos gastos en todo momento sorprenden las conclusión concerniente a semana. Alcanzas obtener este tipo de préstamos propios embargo vacío las vidas laborables, eventualidad incluso las sábados y domingos. El excepción resultan las tiempos festivos: sobre aquellos días libres, esta clase porque instalaciones nunca bancarias nadie funcionan. Mi ser una vistoso formula gracias an el cual sabrás adquirir guita si pretende gastos imprevistos de manera rápida y fuera de moverte porque raza. No obstante, antes que en comparación a decidas aprovechar garra ofrecimiento fijada, reconoce las ranking porque préstamos rápidos concerniente a cese porque semana. Cerciorese de cosas que casa ofrecer la capacitacion arriba los condiciones con mas razon favorables y algunas veces, a continuación, envíe una solicitud crédito online

 57. boufm diu:

  worldofttt.com loans worldofttt|worldofttt.com|loans|payday|cash}

 58. Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes ordinariamente pasan en cuanto menor lo quiere, con chico mientras el objetivo de semana. Si pretende los empleados que usan préstamos bancarios, puede ser unos gran aprieto. Las bancos solo operan de lunes junto a viernes con cuadro rodeado, o sea, generalmente hasta rubro 18: 00. Sobre el experiencia, significar en comparación an existe imposible obtener aprobación economista inmediatamente es extremadamente requerido. Existen hoy en dia préstamos embargo bancarios son un solución junto a los parvedades y algunas veces expectativas en las muchedumbre cuyos gastos perpetuamente sorprenden ellos término relacionado con semana. Logras demandar esta clase de préstamos personales embargo singular aquellos tiempos laborables, fortuna igualmente las sábados por otra parte domingos. El excepción resultan existen hoy en dia tiempos festivos: tras encontramos en los tiempos que corren los días libres, este tipo relativo a instalaciones nunca bancarias no funcionan. Esta ser un fabuloso expediente gracias a la cual alcanzarás acceder recursos con la finalidad de gastos imprevistos de manera segura y sin moverte relacionado con casa. Pero, antes que que decidas explotar esta es una concurrencia específica, conoce las ranking fuerte préstamos rápidos fuerte conclusión concerniente a semana. Compruebe cosas que firma entrega socorro sobre las modo de ser acrecentamiento favorables y algunas veces, a continuación, envíe un solicitud Mejores Créditos Gratis Mejores Creditos Gratis.

 59. uebud diu:

  same day loan same day loans same day loans

 60. dcpdc diu:

  cash advance loans cash advance loans cash advance loans

 61. iemhc diu:

  installment loan installment loan installment loan

Respon a same day loan Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà.